Zamyslenie na deň 3.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 8,30-36

„30 Keď takto hovoril, mnohí uverili v Neho. 31 I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. 32 A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. 33 Odpovedali Mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu; akože teda hovoríš: Budete vyslobodení? 34 Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. 35 Otrok však nezostáva v dome naveky; syn zostáva naveky. 36 Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“


Slovo Božie… „Slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca“ (Žid 4,12). Boh cez Svoje Slovo dokáže zmeniť moje srdce, môj život, dáva sa mi poznať, múdro má vedie, robí ma lepšou a dáva mi milosť zažívať s Ním skutočnú slobodu. Zostaňte v mojom Slove, prihovára sa nám dnes Pán Ježiš. Je nádherné uveriť Mu! Je to však iba začiatok cesty, ktorá vedie ku spáse. On túži po tom, aby sme s Ním rástli a zažívali celú Božiu plnosť, lásku a ozajstnú slobodu Božích detí. Potrebujeme sa preto napojiť na zdroj tejto plnosti, na Jeho Slovo, ktoré nás bude formovať a viesť vo vzťahu s Ním. „Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem“, hovorí Pán Ježiš (J 15,14). A pokračuje ešte ďalej: „Ste mojimi súrodencami, keď robíte to, čo chce nebeský Otec“ (Mt 12,50). Pane Ježišu, Ty si cesta, pravda i život. Ďakujem za Tvoje živé a mocné Slovo! Ďakujem, že Ťa smieme viac spoznávať cez Tvoje Slovo! Prosím, veď nás Svojou láskou do úprimného, hlbokého a živého vzťahu s Tebou! Amen.
Autor: Mária Klimeková
Pieseň: ES 246


Avšak Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval. 5.Mojžišova 23,6

Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. 2.Timoteovi 2,13


Jeremiáš 1,11-19 :: Modlíme sa za: Hrachovo (Ri)