Zamyslenie na deň 4.12.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. adventná nedeľa
Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28


Jakubov 5,7-8(9-11)

7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. 8 Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod! (9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Ajhľa, sudca stojí predo dvermi! 10 Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. 11 Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.)


Trpezlivo čakaj! Adventný čas ponúka pohľad na prírodu, ktorá akoby spala svojím spánkom. Alebo sa nám to iba zdá? Čo ak je to inak? Čo ak je to len čas prípravy na zimu? Veď po zime opäť príde jar a aj to najmenšie stebielko trávy musí mať potrebnú silu, aby sa zazelenalo. – – Advent, ktorý prežívame, je práve takouto príležitosťou. Je to príležitosť na prípravu vianočných sviatkov. Čas príprav na príchod Božieho Syna. Predovšetkým je to čas očakávania Jeho Druhého príchodu. Je to návrat do tohto sveta, do nášho života. Cirkev čaká ako nevesta už po stáročia. Často sme v očakávaní nedočkaví. Netrpezlivosť nás vedie k mnohým chybám… Svojimi rečami, úmyslami a najmä konaním môžeme pokaziť svoje vzťahy alebo naštrbiť dôveru k Pánu Bohu. Jakub to prirovnáva k tomu, čo sa deje na jar. Prvé lúče slnka síce zohrejú zem a my do nej vložíme semienka, ale nijako neovplyvníme to, ako rýchlo vyrastú. Môžeme ich len trpezlivo zalievať alebo čakať na dážď. Veď nás čaká vzácna úroda – život s Pánom Ježišom! Naše vykúpenie sa blíži každým dňom. Trpezlivosť ťa preto cvičí, najmä v súžení. Nedaj sa pomýliť, nič neurýchliš! Buď trpezlivý a vytrvalý! Pán nemešká a všetko, čo potrebuješ, máš na dosah. Len sa poobzeraj a uvidíš, ako raší okolo teba Božie kráľovstvo.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si Pánom aj nad časom! Odpusť nám netrpezlivosť a udržiavaj v nás myseľ Kristovu, aby sme trpezlivo čakali na Tvoj príchod! Amen.
Pieseň: ES 514
Autor: Iveta Vachulová


Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj Ja postarám o Svoje ovce. Ezechiel 34,12

Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie Svoj život za ovce. Jána 10,11


Lukáš 21,25–33 • Izaiáš 63,15–64,3 • Veľpieseň 2,8–13 • Žalm 44 •  Modlíme sa za: Veľký Lom (NoS)