Zamyslenie na deň 31.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 16,1-16

1 Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. 2 Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. 3 Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku, Egypťanku Hagaru – bolo to desať rokov po tom, čo sa Abrám usadil v Kanaáne – a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. 4 Vošiel teda k Hagare, a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. 5 Vtedy Sáraj povedala Abrámovi: Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou! 6 Abrám však povedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. 7 Tu ju stretol anjel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru, 8 a riekol: Hagar, slúžka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona povedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. 9 Vtedy jej riekol anjel Hospodinov: Vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku! 10 A ďalej jej anjel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. 11 A anjel Hospodinov pokračoval v reči: Ajhľa, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Izmael. lebo počul Hospodin o tvojom trápení. 12 Bude to človek ako divý osol; jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude naprotiveň všetkým bratom. 13 Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si Él Róí, lebo povedala: Vskutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. 14 Preto sa táto studňa volá Beér Lachaj Róí; leží medzi Kádešom a Beredom. 15 Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Izmaelom. 16 Abrám bol osemdesiatšesťročný, keď mu Hagar porodila Izmaela.


Hra na boha prináša zmätok. Táto kapitola nás varuje pred tým, aby sme Božie slovo neprekrúcali podľa svojich zámerov. Čakanie na prisľúbeného potomka bolo dlhé a netrpezlivá Sáraj neodolala pokušeniu, prebrala iniciatívu, lebo Abrám konal podľa nej pasívne. Viera oboch sa tak ukázala ako nezrelá a nepevná. Niekedy si aj my myslíme, že Boh nevidí našu situáciu a nekoná. Božie myšlienky sú však iné ako naše a Boh nie je automat, ktorý na pokyn plní našu vôľu. Obaja konali chybne, keď si namiesto čakania na Božie konanie, zvolili telesné prostriedky, aby mali zasľúbeného dediča. Kde zostala modlitba a rešpektovanie Božích zámerov? – – To je otázka aj pre nás. Lebo keď sa prikloníme k telesnosti, prinesie nám to len problémy. Následkom toho bolo to, že Hagar po narodení Izmaela musela utiecť, nie však bez Božej ochrany. Aj my, keď sme v ťažkostiach, nie sme mimo dosahu Božieho milosrdenstva. Boh nás vidí ako Hagar, ktorá sa mohla vrátiť späť do rodiny. Sáraj a Abrám sa snažili pomôcť Bohu aj sebe a vzali veci do svojich rúk – ale nedopadlo to dobre a škodilo to Božiemu plánu. Keď sa hráme na boha, chýba nám Božia vízia, my nie sme Boh, ktorý vidí! Hriešna vôľa človeka vytvorila Izmaela podľa tela a narodeného zo služobnej a Izák sa narodil slobodnej – mocou Božieho zasľúbenia – takto nám to vysvetľuje apoštol Pavol (G 4,23).

Modlitba: Drahý Pane Bože, prosím o Tvojho Ducha, aby mi pomohol vždy rešpektovať Tvoju vôľu. Amen.
Pieseň: ES 503
Autor: Zuzana Valeková


Bože, Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. Žalm 102,28

Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Zjavenie Jána 1,4


Ján 1,43-51 :: Modlíme sa za: Dunajská Lužná (BaS)