Zamyslenie na deň 30.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 7,1-6

1 Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2 lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. 3 Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, – keď ty sám máš v oku brvno? 5 Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. 6 Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás!


Dnes sme svedkami toho, ako sa do komunikácie medzi ľuďmi na všetkých úrovniach spoločenského života dostalo nezdravé posudzovanie, ktoré ničí pokojnú atmosféru medziľudských vzťahov. Ak okolo seba máme svet tak hrozne prerastený nezdravou kritikou, musíme začať s nápravou od seba. Ak budeme mať pred svojimi očami svoje chyby a nedostatky, budeme vedieť byť oveľa zhovievavejší voči prehreškom svojich blížnych. Aj v cirkvi, kde by mali byť ľudia oveľa sebakritickejší, sa stretávame s takým opovážlivým posudzovaním, že sa ním zapodieva aj svetská verejnosť. Ustúpme z pozícií neomylných! Nemyslime si, že ten druhý stojí len vtedy „správne vo viere“, keď je jeho život podobný nášmu! Žiaľ, neraz stačí len formálna podriadenosť tradičnému kresťanstvu. Nebuďme dozorcami, ktorí sliedia vo svojom okolí po všetkom netradičnom, aby to posúdili ako nezdravé a škodlivé pre našu cirkev! Kritici nech najprv dbajú na svoj morálny kredit a nech dôkladne preskúmajú v prvom rade samých seba! To že sa naša spoločnosť ocitla na rázcestí, kde každý odsudzuje každého, je výsledkom nedostatočnej sebakritiky. Pán Ježiš ukazuje, že všetkým, čo sa sami postavili do úlohy sudcov, ide v skutočnosti o prezentáciu seba a vyvýšenie svojej osoby. To je to „brvno vo vlastnom oku“, ktorá bráni zdravému pohľadu na svet okolo nás a napokon aj zdarnému napredovaniu evanjelia do všetkých oblastí nášho uboleného sveta…
Modlitba: Odpusť, Bože, mnohé naše hriechy. Daj nám ich vidieť viac, než hriechy druhých. Daj nám vidieť Tvoje odpustenie, čo sme dostali, aby sme odpúšťali druhým. Amen.
Pieseň: ES 334
Autor: Marián Bodolló


Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých. Žalm 27,13

Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života. Zjavenie 21,6


Skutky apoštolov 2,32-40 :: Modlíme sa za: Senné (No)