Zamyslenie na deň 29.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 6,25-34

25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? 26 Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? 27 A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? 28 A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; 29 hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. 30 Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? 32 Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. 33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. 34 Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.


Krásne slová! Akoby sa však nehodili do tejto doby… Možno provokovali už v dobe, kedy boli vyslovené. No môžeme to brať ako provokáciu, ktorá k nám letí ponad storočia a málokoho necháva pokojným. „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ Pán Ježiš nás upriamuje na dôležitý fakt – kráľovstvo Božie sa nebuduje, ale toto kráľovstvo sa hľadá. Je to skutočnosť – dar, ktorý je pre nás pripravený a nedá sa automaticky očakávať. Vyzýva nás k hľadaniu, k aktivite. Spomeňme si na podobenstvo o kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly! – – Kráľovstvo nie je mocnosť s administratívnym aparátom, armádou, daňovým úradom a pod. Predsa je však podobné našim pozemským zriadeniam, a to vo veciach vzťahov. Ak berieme slovo kráľovstvo doslovne, nie je len vo vzťahoch medzi „poddanými“, ale aj k vládcovi – nebeskému Kráľovi. Ak si život plánujeme, potom by hľadanie kráľovstva Božieho – hľadanie vzťahov, v ktorých Boh so Svojím pokojom a múdrosťou kraľuje – malo byť pre nás rozhodujúce. Povolajme Ho už dnes do našich stretnutí s ľuďmi!
Modlitba: Ďakujeme, Kráľu kráľov, že môžeme nájsť cestu do Tvojho kráľovstva. Ďakujeme, že si ho vybudoval a máme si ho vážiť nadovšetko. Daj nám lásku k nemu. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Marián Bodolló


Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho. 1.Samuelova 1,27

Ježiš hovorí: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Matúš 7,7


2.Mojžišova 14,15-22 :: Modlíme sa za: Senica – Čáčov (My)