Zamyslenie na deň 31.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 7,7-11

7 Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. 8 Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. 9 Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? 10 A keď si prosí rybu, či mu podá hada? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia!


Aby sme mali porovnanie. Ježiš Kristus si o človeku nerobil nijaké ilúzie. Poznal ho, vedel, čo v ňom je, i keď zbožné masky to trochu zakrývali. Preto i tu, keď počujeme o modlitbe, sa, samozrejme, predpokladá, že sme zlí. Zem, ktorá je presiaknutá našou krvou a slzami, je len jedným z potvrdení pravdivosti Ježišových slov. – – Ten zlý človek však môže konať aj dobro. Vie byť láskavý k svojim najbližším, obdarováva ich a obšťastňuje. To Ježiš tiež vidí a Jeho pohľad je preto triezvy a vecný, neromantický, no predsa nádejný. Keď človek uchvátený Jeho nasledovaním hľadí na svet takýmito očami, žasne nad tým, že v láske onoho pozemského otca k dieťaťu žije aspoň náznak lásky nebeského Otca, „po ktorom sa menuje každá rodina na nebi aj na zemi“ (Ef 3,15). – – Nebeský Otec sa predsa nenechá zahanbiť nami, ktorí sme zlí, ale ku svojim deťom dokážeme byť neskonale obetaví. On je láska sama. O čo viac nás teda chce zahrnúť Svojou starostlivosťou? Veď prosba bude vypočutá, hľadanie nebude bezvýsledné, klopanie dverí sa skončí ich otvorením.
Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme za Tvoju lásku! Ďakujeme, že máš pre nás dobrú budúcnosť, hoci si ju nezaslúžime! Veď nás, aby sme klopali na tie správne dvere! Amen.
Pieseň: ES 536
Autor: Jozef Vereščák


Hospodin je vo Svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem! Abakuk 2,20

Kto má uši, nech počuje! Matúš 11,15


Skutky apoštolov 16,23-34 :: Modlíme sa za: Sirk (Ge)