Zamyslenie na deň 30.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 13,13-25

13 Keď sa Pavel a tí, čo boli s ním, pustili z Pafu na more, prišli do Pergy v Pamfylii. Ján sa však oddelil od nich a vrátil sa do Jeruzalema. 14 Oni šli z Pergy ďalej a prišli do Pisidskej Antiochie; v deň sobotný šli do synagógy a sadli si. 15 Po prečítaní zo Zákona a Prorokov poslali im predstavení synagógy odkaz: Mužovia, bratia! Ak máte nejaké napomenutie pre ľud, hovorte. 16 Vstal teda Pavel a dajúc rukou znamenie, hovoril: Mužovia izraelskí a všetci, ktorí sa bojíte Boha, počúvajte! 17 Boh tohto ľudu izraelského vyvolil si našich otcov a vyvýšil tento ľud, keď býval v cudzine v Egypte, vyviedol ich odtiaľ silnou rukou, 18 asi štyridsať rokov živil ich na púšti, 19 vyhubil sedem národov v Kanaáne a ich zem im podelil losovaním; 20 potom asi štyristopäťdesiat rokov dával im sudcov až po proroka Samuela, 21 od toho času žiadali si kráľa, a dal im Boh na štyridsať rokov Saula, syna Kízovho, muža z kmeňa Benjamínovho; 22 a keď tohto zavrhol, povolal im za kráľa Dávida, ktorému sám vydal svedectvo týmito slovami: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca; ktorý bude konať všetko po mojej vôli. 23 A z jeho potomstva, ako bol zasľúbil, vyviedol Boh Izraelovi Spasiteľa Ježiša, 24 pred ktorého príchodom hlásal Ján krst pokánia všetkému ľudu izraelskému. 25 A keď Ján dokonával beh života, hovoril: Nie som tým, za koho ma pokladáte; ale, ajhľa, za mnou prichádza, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.


Ponúkni Spasiteľa, ponúkni nebo! Mám Spasiteľa, mám nebo a teším sa, že Pán Ježíš príde. A predsa, práve teraz mám výčitky, lebo som viezol jednu pani do zamestnania a poprial som jej len príjemnú prácu a o nebi nič. Bude mať ešte šancu? Apoštol Pavel na výzvu ihneď reagoval a pripomenul ľuďom „Spasiteľa Ježiša“ (v. 23). Si pripravený/á ihneď vyjadriť cestu záchrany? Alebo hľadáš výhovorky? Z celého srdca prajem každému zažiť to, keď si ťa, braček, sestrička, použije Pán Ježiš a skrze teba dá nový život niekomu, na kom ti záleží. To je radosť! Niečo fantastické! A dať niekomu nový život, to je Boží zázrak! To my, ľudia, nedokážeme. Teba a mňa si Pán Ježiš rád použije, len musíme byť pripravení!
Autor: Dušan Roháček
Pieseň: ES 479


Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď! Sudcovia 10,15

Zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Židom 12,1


Ján 6,37-40(41-46) :: MODLÍME SA ZA: Modra (Ba)