Zamyslenie na deň 30.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

LUKÁŠ 2,41-52

41  Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka.   42  Keď mal dvanásť rokov a oni šli do Jeruzalema podľa obyčaje tej slávnosti (vzali Ho so sebou),   43  ale keď sa po skončení (slávnostných) dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme; rodičia však nevedeli o tom,   44  ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov, prešli deň cesty a hľadali Ho medzi príbuznými a známymi.   45  A keď Ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali Ho.   46  Po troch dňoch našli Ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich.   47  Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad Jeho odpoveďami.   48  Keď Ho uvideli, preľakli sa. A matka Mu povedala: Synu, čo si nám to vykonal? Ajhľa, Tvoj otec a ja s úzkosťou sme Ťa hľadali.   49  Odpovedal im: Čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?   50  Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal.   51  Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci.   52  A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom.


To dieťa je z neba! V Lukášovom evanjeliu prichádzame do chrámu, kde pred učiteľmi zákona stojí dvanásťročný chlapec. Dvanásťročným sa už síce formuje svetonázor, ale stále sú to ešte len deti. Toto dieťa však zaujíma učiteľov omnoho viac, než iné deti alebo dospelí. Vieme si predstaviť, ako Ho tam samotného niekto pristavil s otázkou typu: „A ty si čí, chlapče? Čo tu robíš sám?“ Ak svojim rodičom neskôr povedal: „Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?“, ako asi odpovedal tomu, kto Ho pristavil? Možno: „Veď ja som tu predsa doma, ja tu bývam! Tu býva aj môj Otec.“ Snáď to bolo tak nejako, nevieme. Dôležité je, že zaujal Svojich poslucháčov – samotných učiteľov. Myslím si, že sa dostal k otázkam čistého učenia, potom hovorili o nebi a o tom, ako sa tam dostať. Veď toto bol základ Jeho posolstva aj neskôr. On, ktorý prišiel z neba, učil o ňom druhých ľudí. Už vidím ohúrené tváre učiteľov zákona, keď Mu v niečom o nebi oponovali a On im presvedčivo a tiež primerane Svojmu veku, detinsky povedal: „Ale to je predsa inak, ja som tam bol, ja som to videl!“ No kto Mu mohol oponovať? Dnes existuje veľa „učiteľov“ života, ktorí nám ponúkajú zaručené alternatívy. Jediný však, kto pozná pravdu a už tam naozaj bol, bol práve Ježiš Kristus.
Autor: Ľuboslav Beňo
Pieseň: ES 59


Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsosti. Žalm 93,4

Ježiš Kristus hovorí: Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! Ján 16,33


IZAIÁŠ 63,7-14 :: MODLÍME SA ZA: ČASOPIS EVANJELICKÝ VÝCHOD