Zamyslenie na deň 31.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Závierka občianskeho roka. Silvester
Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Žalm 103,8


LUKÁŠ 12,35-40

35  Majte bedrá opásané a sviece horiace   36  a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope.   37  Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať.   38  A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú.   39  Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu.   40  Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.


Keď sa v tento deň ohliadneme späť za uplynulým rokom, môžeme s pokorou povedať: „Pane, ďakujem, že si ma naučil vernosti, vytrvalosti a dôvere, že som mohol s Tebou bdieť a žiť v Tvojom Slove a v moci Ducha Svätého?“ Alebo sme opäť prinútení konštatovať, že sme neboli verní, že sme šli viac po vlastných cestách, ako po Pánových? Radi argumentujeme, že sme hriešni ľudia (čo je iste pravda), ale priznajme si, že to až príliš často používame ako alibi preto, aby sme si mohli žiť podľa vlastných predstáv, snov a túžob, a nie podľa Božieho plánu! – – Potom sa čudujeme, že nášmu kresťanskému životu chýba vášeň, oheň, pravdivosť a autentickosť. Že sme viac frustrovaní ako radostní a plní Ducha Svätého! – – Iná otázka, ktorá sa pri čítaní tohto textu natíska, je, či nás Boh v tomto roku, v čase, ktorý sme od Neho dostali, našiel na mieste, ktoré pre nás určil, či nás mohol viesť po ceste, ktorú pre nás pripravil? Je veľmi konkrétne miesto, kde Boh s tebou počíta, na ktoré ťa vyzbrojil a kde od teba požaduje vernosť, bdelosť a vytrvalosť. Ak máš dojem, že si tento rok toto miesto a povolanie minul, postav sa v pokání a poslušnosti pred Pána a pros Ho, aby ťa upevnil a viedol! Nepremárni tento čas, lebo pre mnohých a možno aj pre teba už môže byť neskoro.
Autor: Stanislav Kocka
Pieseň: ES 65


Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky. Žalm 133,1.3

Buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! 2.Korintským 13,11.13


ŽALM 121 :: RÍMSKYM 8,31B-39 :: IZAIÁŠ 30,(8-14)15-17 :: MODLÍME SA ZA: CELÚ EVANJELICKÚ A.V. CIRKEV NA SLOVENSKU