Zamyslenie na deň 29.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

LUKÁŠ 2,36-40

36  A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z kmeňa Ašer. Bola pokročilá vekom a žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva;   37  bola to vdova osemdesiatštyriročná, ktorá nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami slúžiac Bohu vo dne v noci.   38  Aj ona pristúpila k nim v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema.   39  A keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.   40  Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a milosť Božia spočívala na Ňom.


Mesiáš a Anna. Ako čakáme na Spasiteľa? Anna mala pomerne jasný program: „Nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami slúžila Bohu vo dne v noci.“ Koľko zo svojho času sme ochotní aktívne očakávať Boha? Sme často veľmi kreatívni v hľadaní výhovoriek, prečo nemôžeme svoj čas venovať Bohu?! Ale oveľa menej sme ochotní urobiť aspoň niečo pre to, aby sme ten čas pre Neho mali. A ak nie sme v Jeho blízkosti, potom Ho možno naozaj nestretneme. Anna bola v správnom čase na správnom mieste. Podobne, ako Simeon, sa sústredila na očakávanie Spasiteľa. A keď prišiel, bola pri tom! Možno by sa aj pre ňu a pre jej život mohla nájsť celkom iná náplň. Vedeli by sme jej poradiť iné aktivity (cestovanie, univerzitu tretieho veku, kúpeľné pobyty, ručné práce a podobne), ale ona si vybrala liek pre dušu i telo – Božiu blízkosť v chráme. A Pán Boh naplnil aj jej očakávanie. Mohla stretnúť Božieho Syna, narodeného na svet. Stala sa súčasťou veľkého Božieho plánu, v ktorom ide o záchranu Božieho ľudu – Izraela i cirkvi. Dnešné Božie Slovo nás tak, ako aj včera, povzbudzuje k poslušnosti voči Bohu, ktorá je odpoveďou na Božiu lásku. Lebo ak Boha milujem, tak robím to, čo odo mňa čaká. A takým verným dáva Boh možnosť zažiť Jeho slávu a milosť.
Autor: Eva Kolesárová
Pieseň: ES 58


Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov. Jeremiáš 1,8

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Lukáš 19,10


1.JÁN 4,11-16A :: MODLÍME SA ZA: ŠAMORÍN (BA)