Zamyslenie na deň 2.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 8,21-29

„21 Potom im zase hovoril: Ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu; kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. 22 I povedali na to Židia: Vari sa len nezabije sám, keďže hovorí: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? 23 On im odpovedal: Vy ste zdola, ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24 Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. 25 Povedali Mu teda: Kto si Ty? Ježiš im odpovedal: Som to, čo vám od počiatku aj hovorím! 26 Mnoho mám o vás hovoriť a súdiť vás, ale Ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja, čo som počul od Neho, to hovorím svetu. 27 Ale nerozumeli, že im hovoril o Otcovi. 28 Ježiš teda povedal: Keď povýšite Syna človeka, až potom poznáte, že ja som, a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil. 29 A Ten, ktorý ma poslal, je so mnou, nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé Jemu.“


S vyvýšeným Kristom nezomrieš. Pán Ježiš pokračuje vo Svojom svedectve o tom, čím je, a pridáva k tomu približne toto: Ak nespoznáte, kto som, zomriete vo svojich hriechoch! Ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch! Za slovami: „Ja som“ je ukrytá hlboká pravda o Ježišovi, že je Baránkom Božím, a zároveň pravda o nás, že to my sme tí hriešnici, pre ktorých bol poslaný. – – Povýšením Syna bolo Jeho ukrižovanie. Ježiš to pripomenul v tom istom Evanjeliu: „Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka.“ Ale to poznali židia až neskôr… „Poznali, do koho bodli.“ – – Toto povýšenie sa dnes musí diať aj v tvojom živote. Nie, Ježiš už na kríž nepôjde. Jeho dokonalá, jednorazová obeť stačila. Povýšenie je umiestnením Ježiša na prvé miesto v tvojom živote, vyvýšením nad všetko ostatné. Len vtedy nezomrieme vo svojich hriechoch, vo svojom „selfizme“! Nestačí to urobiť raz, je to stála agenda kresťanovho srdca: „Pane, aj dnes ráno Ťa dávam na prvé miesto môjho života! Daj, nech sa tak stane!“ Vyvýšenie Krista nad životom ti dáva pokoj, že si v Jeho rukách. Dáva ti pozerať sa na seba Jeho očami. Vidieť svoju slabosť a vidieť aj Jeho milosť. Dnes Ho vyvýš nad veci, ktoré máš, i nad to, čo nemáš!
Autor: Ján Jančík
Pieseň: ES 491


Hospodine, Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých. Žalm 142,6

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1.Petra 1,3


1.Korintským 9,16-23 :: Modlíme sa za: Horný Tisovník (No)