Zamyslenie na deň 3.1.2016

1.Ján 5,11-13

A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi.  Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.   Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.


Boh nám dal večný život. Sme ešte vždy na začiatku nového roka a o všeličom rozmýšľame. Len pred dvoma dňami si mnohí z nás dávali rôzne sľuby, stanovovali si rozmanité ciele, želali si, čo by chceli dosiahnuť. Z množstva toho všetkého nám však nesmie uniknúť jedno: Treba nám deň čo deň i v tomto novom období myslieť na nebeské ciele – na to, že Boh nám dal večný život. – – Ďakuj Bohu, že si mohol v Krista uveriť, že si mohol prijať to, čo pre nás vykonal vo Svojej obeti na golgotskom kríži! Nezabúdaj však, že ty aj ja máme každý deň dokazovať, že Pán Ježiš je naším Spasiteľom! Potvrdzoval si to v minulom roku? Nech nám Pán pomáha aj dnes byť vďačnými za onen jedinečný dar – večný život! (ES 453)                                                              Dušan German


Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom!         Žalm 95,6

Pán vás povolal z tmy do Svojho predivného svetla.             1.Petra 2,9


Lukáš 2,41-52 :: Žalm 138 :: Modlíme sa za: Zvolenský seniorát