Zamyslenie na deň 28.8.2023

Matúš 13,1-9.18-23

1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. 2 Okolo neho sa zhromaždili také veľké zástupy, že musel nastúpiť do člna a sadnúť si, kým celý zástup stál na brehu. 3 Hovoril im veľa v podobenstvách: „Hľa, rozsievač vyšiel siať. 4 Keď sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. 5 Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzišli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi, 6 no keď potom vyšlo slnko, spálilo ich a pretože nemali koreň, uschli. 7 Iné zrná padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 8 Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu: jedny stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a ďalšie tridsaťnásobnú. 9 Kto má uši, nech počúva!“

18 Vy teda počúvajte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí to, čo mu bolo zasiate do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiate na kraj cesty. 20 Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, 21 no nemá koreň, a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. 22 Do tŕnia bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a mámenie bohatstva slovo udusia, takže ostane bez úrody. 23 Do dobrej pôdy bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten potom prináša úrodu: jeden stonásobnú, druhý šesťdesiatnásobnú a tretí tridsaťnásobnú.“


Rozsievač vyšiel rozsievať, to znamená, že Boh robí krok k nám. Trpezlivo pracuje na našej premene. Tým „zrnom“ je Božie slovo. Koľko Božieho slova vyšlo nazmar? Nie je samozrejmé, že Božie slovo sa v nás uchytí. Vtáci ho vyzobú, tŕnie udusí, slabý koreň vyschne… No aj keď sa Jeho slovo neuchytí, On pokračuje v rozsievaní. – – Štyri druhy pôdy. Štyri spôsoby, akými sa môžeme postaviť k tomu, čo počujeme. Každý človek má v sebe trochu z každej pôdy. „Pôda“ je naše srdce (naša myseľ, duša a city). – – Človek ako pôda. Sme uspôsobení niečo prijať (myšlienku, emóciu, skutok), dať tomu zázemie. Máme schopnosť dať tomu vzrast, dokonca stať sa tým. Stať sa láskavejším alebo naopak, hnevlivým. Ako však vyzerá záhrada sveta? „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre“ (Rim 3,10-12). Tak, ako mať úrodnú pôdu pre Božie slovo? Preorávať svoje vnútro – teda premýšľať o Ježišovi, o láske. Pravidelne. Dovoliť Mu, aby nás menil. Ospravedlniť sa. Prosiť o to v modlitbe. Skrátka – hľadať Božie kráľovstvo. Aj z úrodnej pôdy sa však môže stať tvrdá alebo plná tŕnia. Je to o každodennom kráčaní s Božím Duchom. Aj keď sme úrodnou pôdou, ktorá prináša úrodu, znovu musí byť preoraná, aby bola nachystaná na ďalšiu časť cesty s Pánom Bohom.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že dávaš slovo všetkým. Odpusť, že moje srdce nie je preň veľmi dobrou pôdou. Prosím Ťa, skypri moje vnútro a uprav ho tak, aby som prinášal úrodu pre Tvoje kráľovstvo. Amen.
Pieseň: ES 281
Autor: Ján Grexa ml.


Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi a kto vládne v bázni pred Bohom, je ako úsvit vychádzajúceho slnka, ako bezoblačné ráno. 2.Samuelova 23,3-4

Ježiš hovorí: Vezmite na seba Moje jarmo a učte sa odo Mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Matúš 11,29


Matúš 9,27-34 :: Modlíme sa za: Sazdice (HoS)