Zamyslenie na deň 28.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 23,29-35

29 Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? 30 Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. 31 Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. 32 Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmija. 33 Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. 34 Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. 35 Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím? Pôjdem to zase hľadať.


Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči?Akého človeka to izraelský kráľ Šalamún opisuje?… Čítajme ďalej! Taký, „ktorý dlho vysedáva nad pohárom vína, až kým jeho oči nezačnú vidieť čudné veci a jeho myseľ začne hovoriť zvrátene.“ Tak teraz je nám to už celkom jasné. Je to portrét opilca, ktorý vysedáva pri víne tak často, až začína byť od neho závislý. Má pocit, že na neho pôsobí blahodarne, a tak zabúda na všetky svoje problémy a starosti a s ďalšími plnými pohármi zabúda aj na svoju manželku a deti. A prichádzajú prvé nezhody, nedorozumenia, odcudzenie manželov a nakoniec – rozvod. Kto teraz vzdychá, kto sa vadí, kto sa ponosuje, kto má bez príčiny rany? Teraz to už nie je len ten opilec, sú to aj jeho najbližší, ktorých miloval a sľuboval, že ich bude stále ochraňovať. Tieto verše nás vystríhajú, aby sme nepodľahli svetským žiadostiam. „Všetko je mi dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničomu nedám ovládnuť“ (1Kor 6,12), „a neopíjajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplnení buďte duchom!“ (Ef 5,18).
Modlitba: Duchu Svätý, naplň nás! Naplň nás láskou, aby sme neboli odkázaní na nijaké závislosti! Nech Tvoja láska lieči a pomáha našimi rukami! Amen.
Pieseň: ES 372
Autor: Alenka Gombašanová


Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh. Józue 24,18

Tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná. Rímskym 12,5-6


Skutky apoštolov 13,15-25 :: Modlíme sa za: Prietrž (My)