Zamyslenie na deň 27.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 21,13-31

13 Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedostane sa mu odpovede. 14 Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza ňadier prudkú zlosť. 15 Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. 16 Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. 17 Kto miluje radovánky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných – neverný. 19 Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou, mrzutou ženou. 20 V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni. 21 Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. 22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. 23 Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. 24 Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. 25 Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. 26 Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. 28 Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. 29 Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. 30 Niet múdrosti, niet rozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi. 31 Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.


Múdrosť, spravodlivosť, zbožnosť alebo falošnosť, nespravodlivosť a bezbožnosť? Dnes sa znovu nachádzame medzi dvomi skupinami, ktoré stoja proti sebe. Niektoré prieskumy naznačujú, že veriaci sú šťastnejší než neveriaci, iné tvrdia opak. Bežná skúsenosť nám však hovorí, že nie všetci veriaci sú šťastní (v zmysle všeobecne chápaného šťastia), ani ich spoločnosť nie je príjemná. A je nemálo neveriacich, ktorí sú vďaka svojej srdečnej povahe príjemnými spoločníkmi. Tak v čom je potom rozdiel? Význam viery možno prirovnať k situácii, keď sa dvaja muži ocitnú sami uprostred amazonského pralesa. Muž viery dostal kompas, mapu, ruksak, jedlo, vodu aj čižmy. Druhý trvá na tom, že potrebuje len sám seba. Je celkom jasné, kto má väčšiu šancu dostať sa domov. Ako hovorí pisateľ dnešného textu: „Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.“ Snažme sa preto aj dnes kráčať za Ježišom, ktorý je Život! On je to najlepšie, čo môže naplniť aj náš dnešný deň…
Modlitba: Ďakujeme, že pravá viera so sebou nesie spravodlivosť a láskavosť. Prosíme, očisť našu vieru od pokrytectva, ktoré vedie ku opaku, aj keď sa tvári ako viera. Amen.
Pieseň: ES 186
Autor: Tibor Molnár


Boh hovorí: Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. Izaiáš 48,6

Zjaviac nám tajomstvo Svojej vôle podľa Svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom. Efezským 1,9


Lukáš 3,10-18 :: Modlíme sa za: Pribylina (Lo)