Zamyslenie na deň 28.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 4,2-6

2 V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli. 3 Ten, kto bude zachránený na Sione a zostane v Jeruzaleme, svätým sa bude volať, každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu, 4 keď Pán zmyje duchom súdu a duchom očisty nečistotu dcér Siona a spláchne z neho krvnú vinu Jeruzalema. 5 Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vo dne oblak a v noci dym a žiaru plápolajúceho ohňa, lebo sláva Hospodinova bude prístreším nad všetkým 6 a stan na zatienenie pred horúčavou vo dne ako útočisko a skrýša pred lejakom a dažďom.


Skúmaj moje srdce. V ten deň Aký deň? Deň Božieho súdu. Izrael opustil Hospodina, pohrdli Svätým Izraela“. Bohoslužby neprestali, obete neprestali, ľudia prichádzali do Božieho domu, modlili sa. A Boh predsa hovorí: Ohavnosťou mi to je, kto vás žiadal, aby ste šliapali Moje nádvoria, nepočúvam vaše modlitby“. Či si myslíte, že Ja som ako vaše strieborné a zlaté modly, že Mnou môžete manipulovať? Splniť si svoje povinnosti, aby som bol spokojný a vy aby ste si mohli robiť, čo chcete? „Ctíte ma perami, ale vaše srdce je ďaleko odo Mňa. Sklopia sa oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v ten deň“. Boh je spravodlivý. Aj milostivý. Dáva nový život a ponúka cestu zmierenia. Zachraňuje tých, ktorí sa k Nemu utiekajú. Súd dopadol na Izrael. Boli odvlečení do zajatia a iba malé množstvo sa vrátilo. Boh ich priviedol domov rovnako, ako v čase Exodu. Proroctvo sa naplnilo. Je však aj predzvesťou väčších vecí… Deň súdu prichádza. Výhonok Hospodinov je predzvesťou Krista. Na kríži vidíme stretnutie Božej spravodlivosti a milosti. – – Je Kristus tvojou ozdobou, slávou? Potom aj tvojou odmenou bude Božia prítomnosť, On sám ti zotrie každú slzu z očí. Dávaj pozor, aby ten deň nezastihol tvoje srdce ďaleko od Krista!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že k Tebe môžem pristupovať! Odpusť, že niekedy len šliapem po Tvojich nádvoriach spôsobom, ktorý sa Ti nepáči. Zmeň mi srdce, naplň ho Kristom, nech s Tebou zvnútra zrastiem a patrím iba Tebe! Amen.
Pieseň: ES 694
Autor: Jozef Višňovský


Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Izaiáš 62,6

A tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevyjde vám v srdciach zornička. 2.Petrov 1,19


1.Petrov 1,(8.9)10-13 •  Modlíme sa za: Važec (LOS)