Zamyslenie na deň 27.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. adventná nedeľa – Začiatok cirkevného roka
Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Zachariáš 9,9b


Rímskym 13,8-12

8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. 10 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. 11 A toto (čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.


Láska. Krásne slovo. Môžeme o nej počuť v piesňach, básňach aj v živote. Každý z nás potrebuje cítiť, že je milovaný. No lásku nám najkrajšie a najlepšie ukazuje Boh. V Ježišovi nám zjavil ten najväčší dar lásky. Chce, aby naša láska bola úprimná, no my, ľudia, práve v tom často zlyhávame. Diabol a množstvo hriechu sa nás snaží od Jeho lásky odtrhnúť. Láska a zlo nejdú dohromady. „Láska nie je sebecká, nehľadá svoj prospech, ale prospech toho druhého“. V tomto často zlyhávame a v láske hľadáme naplnenie pre seba. Modlime sa za to, aby sme dokázali milovať úprimne, aby sme našli tú pravú lásku, lásku Kristovu! Boh nám dáva šancu. „Aj keby som všetkými jazykmi hovoril a lásky by som nemal, som len cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom“. Láska Kristova nás vedie tým správnym smerom, a tak keď máme lásku v Bohu, môžeme ju dávať aj svojím blížnym. Láska nás zjednocuje, nehľadá, čo nás rozdeľuje, ale čo nás spája. Vďaka Bohu za lásku!

Modlitba: Milostivý náš Otče, srdečne Ťa prosíme, daj nám milovať ľudí úprimne a nehľadať v láske vlastný prospech, ale prospech druhého! Ďakujeme Ti za dar lásky! Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Adriana Kulišková


Dávajte si pozor, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina, vášho Boha, ktorú uzavrel s vami, aby ste si neurobili nijakú podobu modly, čo ti zakázal Hospodin, tvoj Boh. 5.Mojžišova 4,23

On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Kolosanom 1,15


Matúš 21,1-11 • Zachariáš 9,9-10 • Zjavenie Jána 3,14-22 • Žalm 24 •  Modlíme sa za: Uhrovec (PoS)

2 thoughts on “Zamyslenie na deň 27.11.2022

  1. Chcem sa Vám poďakovať za zamyslenia čítané v mesiaci November, ktoré sú odprezentované tak, ako majú byť, zakončené prečítaním aj modlitby. Ďakujem a prajem požehnaný adventný čas.

    1. Dobrý deň, vďaka za komentár, sme radi, ak vám táto služba prináša požehnanie, úžitok a povzbudenie. Všetci to robíme vo voľnom čase (ak také niečo existuje) a ako službu, teda bez nároku na odmenu. Nech vás Pán Boh požehnáva.

Comments are closed.