Zamyslenie na deň 27.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 11, 29-36

29 Keď sa zástupy húfne zhromažďovali, začal hovoriť: Toto pokolenie je pokolenie zlé, hľadá znamenie, ale nedostane sa mu znamenia, iba ak znamenia Jonášovho. 30 Lebo ako sa Jonáš stal znamením Ninivčanom, tak aj Syn človeka bude znamením tomuto pokoleniu. 31 Kráľovná Juhu povstane na súde s mužmi tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo od končín zeme prišla počuť múdrosť Šalamúnovu; a hľa, tu je väčší ako Šalamún. 32 Ninivskí mužovia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na kázanie Jonášovo, a hľa, tu je väčší ako Jonáš.

33 Nikto nezažne sviecu a nepoloží ju do skrýše, ani pod nádobu, ale na svietnik, aby videli žiaru tí, čo prichádzajú. 34 Sviecou tela je tvoje oko. Keď ti teda oko bude zdravé, celé telo ti bude plné svetla; ale keď bude skazené, aj telo ti bude plné tmy. 35 Hľaď teda, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou; 36 ak ti je celé telo svetlé, a niet na ňom nič tmavého, celé bude svetlé, ako keby ťa svieca osvietila jasom.


Skazené oko túžiace po znameniach. Zástupy žiadali znamenie a ich prosba by bola úplne v poriadku, keby to nebola iba výhovorka. Oni videli Ježišove divy, ale predsa nevideli to podstatné: Fakt, že Ježiš je Mesiáš. Ich zrak bol tak zakalený, že nevideli, hoci sa to odohrávalo priamo pred ich očami. Preto im Ježiš hovorí, že nedostanú iné znamenie, len znamenie Jonášovo. (Všimnime si, že Ježiš sa odvoláva na tú časť Biblie, ktorú by mnohí radi vyškrtli, pretože ju považujú za bájku.) Aký veľký je protiklad medzi nimi a pohanmi v Ninive, či kráľovnou zo Sáby, ktorí uverili slovám Jonáša, či chýru o Šalamúnovi! Nepotrebovali dodatočné znamenia, ako zástup pred Ježišom. Tento text je vážnym varovaním, že Božie dielo sa môže diať priamo pred nami, ale my ho nevidíme, lebo máme svoje (náboženské) predstavy! Chceme Boha, ale takého, akého sme si Ho vysnívali. Chceme Boha, ale iba tam a vtedy, kde sa nám to hodí. Trošku Boha, aby nám pomáhal v ťažkostiach, ale nie priveľa. Nechceme, aby nám hovoril do všetkého a museli sme robiť aj to, čo sa nám nepáči. Skazené oko túžiace po znameniach – to nebol len problém Ježišových súčasníkov. – – Pane, prosíme Ťa, daruj nám oči, ktoré sú ochotné vidieť Teba a to, čo chceš konať s nami a medzi nami! Nech sme ochotní opúšťať svoje sny a predstavy, keď nie sú v súlade s Tvojimi plánmi!
Autor: Jana Cingeľová
Pieseň: ES 481


Slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. Žalm 33,4

Ježiš hovorí: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Matúš 5,17


Lukáš 13,31-35 :: MODLÍME SA ZA: Dolný Kubín (Lo)