Zamyslenie na deň 26.11.2022

Izaiáš 3,1-15

1 Ajhľa, Pán, Hospodin mocností, odstráni z Jeruzalema a z Júdu všetku oporu chleba a všetku oporu vody, 2 hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca, 3 veliteľa nad päťdesiatimi i vznešeného muža, radcu i znalca mágie a schopného zaklínača. 4 Chlapcov im dám za kniežatá a svojvôľa bude vládnuť nad nimi. 5 A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svojho blížneho. Mládenec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. 6 Keď jeden chytí druhého v jeho otcovskom dome a povie: Máš plášť, buď nám vodcom a tieto trosky budú ti pod rukou! 7 onen odpovie v ten deň: Nebudem ránhojičom, a v mojom dome nieto chleba ani plášťa; nemôžete ma spraviť vodcom ľudu! 8 Veru sa potkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hospodinovi, hotové vzdorovať Jeho slávnym očiam. 9 Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma, a netaja sa ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťastie. 10 Blahoslavení sú spravodliví; lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať! 11 Beda bezbožnému, lebo je zle na tom, pretože sa mu povedie podľa skutkov jeho rúk. 12 Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcami a robia zmätok na ceste, ktorou máš kráčať. 13 Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud. 14 Hospodin vstupuje do súdu so staršími svojho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spásli vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili biednym. 15 Prečo drvíte môj ľud a tvár bedárov krušíte? – znie výrok Pána, Hospodina mocností.


Božie pravidlá. Mnohí sa dnes pozastavujú nad rozkladom spoločnosti a degradáciou elementárnych hodnôt. Jedni len konštatujú, aké je to „na figu“, iní sa úporne snažia o zmenu. No sú aj takí, ktorí obviňujú Boha: Bože! Ty sa nestaráš o to, ako žijeme! Myslia si, že Boh buď nie je, alebo na nás proste „kašle“. No prorocký text hovorí o rozklade, ako o Božom treste. Človek sa rozhodol ignorovať Boha a Jeho rady a princípy. Podľa neho, Boh ľudstvo nechal napospas – samé na seba. Dôsledkom je stav, ktorý je opísaný v našom texte, alebo ktorý zažívame aj v dnešnej dobe. Pripomína mi to malé dieťa, ktoré sa pustí ruky rodiča, a potom spadne, či ktoré sa dotkne rozpálenej pece a s prekvapením zistí, že to páli. Generácia 7. storočia p. n. l. a 21. storočia podobne napáchla „človečinou“. Ako vtedy, tak i dnes má tendenciu vládnuť svojvôľa. No aj dnes znie Božie „Beda“ tým, ktorí nerešpektujú ľudské a už vôbec nie Božie pravidlá. No blahoslavení sú spravodliví – tí, ktorí sa usilujú o život v harmónii s Božími pravidlami. Brat, sestra, nedovoľ, aby ťa zomlela dnešná chaotická doba! Upni sa na Boha! Veď On rieši spor, ale aj ponúka cestu. Možno sa staneš bielou vranou v chorej spoločnosti, ale len tak môžeš obstáť a ochrániť svoj život.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si dobrý a svet si stvoril dobre. Odpusť, že sme ho znetvorili a ešte Ťa z toho aj obviňujeme! Veď nás cestou pokánia, aby Tvoj Duch menil naše mysle k pokore, viere a láske, ktorá koná dobro! Amen.
Pieseň: ES 496
Autor: Viliam Solárik


Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. Žalm 116,9

Veď On nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre Neho všetci žijú. Lukáš 20,38


Zjavenie Jána 21,10-14. 21-27 •  Modlíme sa za: Uhorské (NoS)