Zamyslenie na deň 26.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 13,10-17

10 Potom učil v sobotu v synagóge. 11 A tu, ajhľa, bola žena osemnásť rokov posadnutá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. 12 Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal jej: Žena, zbavená si svojej nemoci. 13 Položil na ňu ruky a ihneď sa narovnala a oslavovala Boha. 14 Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, povedal zástupu: Šesť dní je, v ktorých treba pracovať, preto vtedy prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v deň sobotný. 15 A Pán mu riekol: Pokrytci, či si v sobotu neodväzuje každý z vás vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? 16 A táto dcéra Abrahámova, ktorú satan mal poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný? 17 Keď to povedal, zahanbili sa všetci Jeho protivníci a celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.


Služba blížnemu. Podľa predstaveného synagógy bolo uzdravenie prácou, na ktorú je dosť času aj počas šiestich pracovných dní. Ťažko povedať, či takto súdil v snahe chrániť zákon a židovské zvyklosti, alebo mu jednoducho prekážalo konanie Ježiša z Nazareta, ktorý mal na zástupy značný vplyv. Pán Ježiš však zareagoval praktickým príkladom zo života, kedy aj v sviatočný deň človek vykonáva bežné, ale nutné práce, a tým poukázal na to, že bolo potrebné pomôcť chorej žene, hoci aj v sobotu. Jednoducho to bolo potrebné! Pomoc blížnemu je potrebné prejaviť vždy, keď nás k tomu okolnosti vedú. Protivníci Pánovi boli zahanbení slovom, ktoré Ježiš vyslovil na obranu Svojho skutku. Preukázanie milosrdenstva, či služby vychádza z lásky k Bohu i z lásky k blížnemu. Prosme Pána Boha, aby nám ukázal dôležitosť služby v okamihoch nášho života! Vtedy sa nepýtajme, či je sviatočný alebo bežný deň v týždni! Preukázať milosrdenstvo núdznemu, chorému, zranenému tvorí najužší súlad so zákonom! Vychádza z lásky k blížnemu, ktorú Pán Boh chce pri nás vidieť aj v konaní.
Autor: Radoslav Grega
Pieseň: ES 642


Teraz však, Bože náš, veľký, mocný a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň, nepodceňuj všetky útrapy, ktoré zastihli nás. Nehemiáš 9,32

Bartimaios kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Tu Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho! I zavolali slepca a povedali mu: Vzmuž sa, vstaň! Volá ťa! Marek 10,48-49


1.Timoteovi 6,(3-5)6-11a :: MODLÍME SA ZA: Sabinov (Šz)