Zamyslenie na deň 27.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 13,18-21

18 Potom hovoril: Čomu je podobné kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovnám? 19 Podobné je horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial si ho do záhrady; vyrástlo a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho ratolestiach. 20 A zase povedal: Čomu pripodobním kráľovstvo Božie? 21 Podobné je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, až všetko nakyslo.


Z malého množstva – dramatická zmena. Obidve prečítané podobenstvá to vystihujú. Horčičné zrnko patrí k najmenším, a predsa vyrastie z neho veľká rastlina. Pri pečení chleba alebo buchiet by sme si veľmi neporadili bez kvásku. Stačí ho trocha a cesto „narastie“. Spočiatku pomaly, potom rýchlejšie. Pritom rast zrnka ani silu kvasu neurčuje človek. Obe rastú bez jeho pričinenia. To platí aj o Božom kráľovstve. Je zvláštne, že si Pán Ježiš vybral pre takú veľkú skutočnosť, akou je Božie kráľovstvo, práve tieto prirovnania! Veď ide o moc Božiu, ktorá riadi vesmír, o moc nad prírodou, nad smrťou, o moc, ktorá tvorí z ničoho. Áno, z ničoho! Teda, aj z takého ničotného, ako je malé horčičné semienko, či malá „troška“ kvasu. Aj z takého ničotného, ako je hriešny človek! Božia moc preniká všetkým. Dáva rast, všetko mení a robí užitočným. Moc Jeho milosti a lásky pôsobí v srdci človeka a mení jeho život, začínajúc maličkým nebadaným dotykom. Podobne, ako kvas pôsobí v múke zvnútra, aj Božia moc pôsobí zvnútra človeka. Kráľovstvo Božie je pripravené pre každého – tak, ako horčičný ker pre vtáky, aby mohli v ňom hniezdiť a oddychovať. Rastie nenápadne, až do Božej večnosti. Vďaka Bohu za to!
Autor: Alena Kováčiková
Pieseň: ES 479


Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Kazateľ 3,14

Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí. Zjavenie 3,7


Kazateľ 4,(4-7)8-12 :: MODLÍME SA ZA: Sása (Ho)