Zamyslenie na deň 25.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 13,6-9

6 A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. 7 Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo aj tú zem kazí! 8 On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, 9 či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho.


Osožnými pre Pána. Prečítané podobenstvo nadväzuje na predchádzajúce slová o nutnosti pokánia. Vinohradník prosí pána o trpezlivosť s figovníkom, na ktorom už tretí rok nenašiel ovocie. Navrhol pánovi riešenie, ktoré môže zmeniť neblahú situáciu a na ďalší rok snáď figovník zarodí. Ak nie, bude vyťatý. Kto je v spojení s naším životom „pán“ a kto „vinohradník“, kto je „figovníkom“? Iste, možno vyrieknuť, že právo „vyťať“ má sudca našich životov – Pán Boh sám. Pán Ježiš tiež prosil za nás u Svojho Otca nebeského, preto Ho možno považovať za vinohradníka, a tým aj za vzor pre nás, pretože aj každý kresťan má prosiť v modlitbách za svojich blížnych i za seba. Aby sme prinášali ovocie. Ak človek neprináša ovocie, nie je prospešný na Pánovej vinici. Preto prosme Pána o Jeho zhovievavosť a zmilovanie sa nad nami, hriešnymi! Hriech je vskutku prekážkou v prinášaní ovocia. Ak Pán Boh vidí v našom srdci úprimnú ľútosť, odpúšťa nám. A vtedy môžeme nanovo vstať a s Božou pomocou prinášať ovocie, ktoré Pán Boh na nás chce vidieť. Pán Boh nás potrebuje pre Svoj zámer, ktorý má so svetom. Potrebuje našu lásku, pokoj, radosť, ktoré máme šíriť vôkol seba. Iba vtedy sme prospešní v očiach Pána Boha.
Autor: Radoslav Grega
Pieseň: ES 636


Len okamih trvá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie. Žalm 30,6

Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží. Efezským 2,8


Filipským 4,8-14 :: MODLÍME SA ZA: Rykynčice (Ho)