Zamyslenie na deň 26.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 3,1-5

1 Hospodin mi riekol: Znova choď a miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Hospodin miluje Izraelcov, hoci sa obracajú k iným bohom a obľubujú koláče z hrozna. 2 Kúpil som ju teda za pätnásť strieborných a za chómer a letek jačmeňa, 3 a povedal som jej: Mnoho dní zostaneš pri mne a nebudeš smilniť, nebudeš patriť inému; podobne ja sa zachovám voči tebe. 4 Lebo mnoho dní zostanú Izraelci bez kráľa a bez kniežaťa, bez obetí a bez posvätných stĺpov, bez efódu a bez domácich bôžikov. 5 Potom sa Izraelci navrátia, budú hľadať Hospodina, svojho Boha, i svojho kráľa Dávida; pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k Jeho dobrote v posledných dňoch.


Robiť ťažké rozhodnutia. Je jednoduché byť Bohu verný a oddaný, keď od nás nevyžaduje nič nezvyčajné. No, čo ak príde skutočne vážna a náročná výzva? Nasledovať hlas Božieho volania za hranicu našej komfortnej zóny. Ďalej, než je pre nás únosné. Veľakrát nechceme riskovať svoj spoločenský „status“, svoje dobré postavenie v práci alebo v spoločnosti a bojíme sa počúvať Božie volanie do služby alebo k misii medzi svojimi priateľmi a kolegami. Môžeme mať strach z toho, čo si o nás ľudia pomyslia. V takýchto chvíľach by sme si mali položiť otázku: Komu sa chceme viac páčiť? Ľuďom alebo nášmu nebeskému Otcovi? Ak chceme oddane slúžiť Hospodinovi, občas musíme robiť aj ťažké rozhodnutia. Ak sa však rozhodneme počúvnuť Božie volanie, toto rozhodnutie môže priniesť množstvo požehnania do nášho života a životov našich blížnych a my môžeme byť Božím svetlom uprostred tmy hriechu a beznádeje. Ak sa rozhodneme robiť ťažké veci pre Krista, aj nám znie Božie zasľúbenie o tom, že pri nich neostaneme sami, ale bude s nami náš pomocník, Duch Svätý. S Jeho pomocou sa môžeme stať požehnanými a zároveň byť požehnaním pre svoje okolie.
Autor: Samuel Velebír
Pieseň: ES 459


Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Svojmu daj česť pre Svoju milosť a vernosť! Žalm 115,1

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Matúš 6,9


Ján 1,19-28 :: Modlíme sa za: Dovalovo (Lo)