Zamyslenie na deň 27.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 4,1-14

1 Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine. 2 Preklínanie a lož, vraždy a krádeže, cudzoložstvo a násilie, a krvná vina stíha krvnú vinu. 3 Preto trúchliť bude krajina a zoslabne každý, kto býva v nej; s poľnou zverou i nebeským vtáctvom aj morské ryby zahynú.

4 Nech nikto neobviňuje, nech nikto nekarhá! Lebo s tebou mám spor, kňaz! 5 Potkneš sa vo dne, a potkne sa s tebou aj prorok v noci a zničím aj tvoju matku. 6 Môj národ zhynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov. 7 Čím ich bolo viac, tým viac hrešili proti mne. Ich dôstojnosť zmením na potupu. 8 Žijú z hriechu môjho ľudu, po jeho vine túžia. 9 Potom sa kňazovi bude vodiť ako ľudu; potrestám ho za jeho cesty a odplatím mu podľa jeho skutkov. 10 Budú jesť, ale sa nenasýtia, smilniť budú, ale sa nerozmnožia, lebo opustili Hospodina, aby pestovali smilstvo. 11 Víno a mušt odoberá rozum môjmu ľudu. 12 Svojho dreva sa pýta a jeho palica mu veští, lebo duch smilstva ho zviedol, a smilne sa odvracajú od svojho Boha. 13 Na končiaroch vrchov obetujú a kadia na pahorkoch, pod dubom, lindou a cérom, lebo ich tieň je príjemný. Preto smilnia vaše dcéry a vaše nevesty cudzoložia.


Zdrvujúca kritika. Pred nami je výzva. Zložme si ružové okuliare a pozrime sa pravde do očí! Netvárme sa, že všetko je v poriadku! Lebo to tak nie je… Pán Boh pozná skutočnú pravdu. Vie o tom, čo pred svetom i sami pred sebou ukrývame. Pred Ním nič neutajíme. A je toho dosť, čo si musíme vypočuť. Každý jeden z nás. Aj tí, ktorí radi vidia chyby len na druhých a svoje prehliadajú. Božia kritika je na mieste. Pán Boh nám vyčíta, že niet vernosti. Vymizla spomedzi nás láska. Chýba nám poznanie Boha a Jeho Slova. Práve kvôli nedostatku týchto spomínaných vecí sa šíria podvody, krádeže, vraždy, cudzoložstvo, sprisahania… Dokedy má mať Boh s nami trpezlivosť? Hriech je pomenovaný. Netvárme sa, že nevidíme jeho dôsledky. Boh Izraelitom i nám pripomína: „Ty si zavrhol, aj ja zavrhnem… Zabudol si na učenie svojho Boha, ja zabudnem na tvojich synov… Jedia, nenasýtia sa… Smilnili, nerozmnožia sa…“ Preto kľaknime na kolená a prosme o odpustenie hriechov! Sami sa totiž nezachránime. Pokľaknutie na kolená v modlitbe je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Je to cesta, ako nájsť záchranu a milosť.
Autor: Erika Pospíšilová
Pieseň: ES 328


Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 2.Mojžišova 20,16

Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti. Galatským 6,1


Lukáš 3,10-18 :: Modlíme sa za: Drážovce (Ho)