Zamyslenie na deň 26.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 4,1-12

1 Keď hovorili ľudu, pristúpili k nim kňazi a veliteľ chrámovej stráže a sadukaji, 2 ktorí sa hnevali na nich, že učili ľud a zvestovali vzkriesenie z mŕtvych v Ježišovi. 3 I položili ruky na nich a vsadili ich do väzenia do druhého dňa, keďže bol už večer. 4 Ale mnohí, ktorí počuli tú reč, uverili; počet mužov vzrástol asi na päťtisíc.

5 Na druhý deň zhromaždili sa ich poprední mužovia, starší a zákonníci v Jeruzaleme, 6 aj veľkňaz Annáš a Kaifáš, Ján Alexander a všetci, ktoríkoľvek boli z rodu veľkňazského; 7 postavili ich do prostriedku a vypytovali sa: Akou mocou a v mene koho ste to učinili? 8 Nato Peter, naplnený Duchom Svätým, odpovedal im: Vodcovia ľudu a starší! 9 Keďže nás vyšetrujete dnes pre dobrý skutok na nemocnom človeku, ako bol uzdravený, 10 vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. 11 Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom. 12 A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.


Vždy a navždy jedine Ježiš! Peter a Ján v mene Ježiša Krista vykonajú dobrú vec. Pomôžu chromému človeku a ten od radosti poskakuje a chváli Boha. Všetko sa deje v súlade s Božou vôľou a Duch Svätý pridáva ďalších veriacich do rodiny cirkvi. Jediní, ktorí z toho nie sú nadšení, sú náboženskí a politickí vodcovia národa. Im to nesedí, cítia sa skôr ohrození, ako potešení. Možno sa im vrátili aj spomienky na udalosti spred pár rokov, mesiacov, keď podobné uzdravovania konal aj „ten Nazaretský“. Ale oni, na rozdiel od iných ľudí, neuverili, zatvrdili si srdcia a im nepohodlného Ježiša odsúdili. Lenže Božia pravda sa nedá umlčať. Vyslobodzuje Ježiša z hrobu, chromého z choroby a každého z nás, kto sme ochotní tomu uveriť, od hriechu, od večnej smrti. Nie, „nieto spasenia v nikom inom!“ Haleluja, amen! To je taká jasná správa, ktorá veriaceho musí napĺňať radosťou a zároveň aj úľavou! Veď pomyslime na to, čo všetko sa aj dnes stavia do cesty medzi nás a Neho, čo nám svet v akejkoľvek podobe chce nanútiť, ako to pravé, dôležité, jediné správne alebo „in“! Vráťme sa ku koreňom, k prvej láske, k Uholnému kameňu, aby sme na Ňom stavali a Jeho zvestovali aj dnes! Staré, ale to jedine pravé – Ježiš!
Autor: Zuzana Šofranková
Pieseň: ES 250


Boh sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orión, Plejády i súhvezdia južnej oblohy. Jób 9,8.9

Klaňajte sa Tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Zjavenie 14,7


Ján 18,33-38:: MODLÍME SA ZA: Leštiny (Lo)