Zamyslenie na deň 26.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,47-53

47 Ešte hovoril, a hľa, (prichádzal) zástup, a jeden z dvanástich, menom Judáš, išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby Ho pobozkal. 48 Ježiš mu riekol: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 49 Keď tí, čo boli okolo Neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? 50 A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ježiš riekol: Prestaňte! Nato dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 52 Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí Ho prišli zajať: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, 53 a keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy.


Je čas skúšky. Srdce bije rýchlo. Nikoho nevidím, nevnímam. Čím skôr to mať za sebou. Sústrediť sa, zvládnuť to. Z viacerých strán počuť: „Ver si! Veď si sa pripravoval/a“. Veriť si, znamená neveriť Pánu Bohu, teda je to modlárstvo. Dnešný text je o Pánovi Ježišovi – o tom, ako On zvládol skúšku. Celú noc sa modlil, a tým to vložil do rúk Svojho Otca. Preto bol pokojný a k pokoju viedol všetkých. Vlastne, všetkým nám dal lekciu, ako zvládnuť skúšku. Aj ja sa často modlím: „Pane Ježišu, dávam Ti to do rúk“ a zažil som podobný pokoj, ako mal Pán Ježiš. No častejšie to bol stres, nervozita, sebectvo – myslel som vtedy len na seba. Pán Ježiš bol tak dobre pripravený, že vôbec nemyslel na Seba. Uzdravil sluhu, a tým zabránil násiliu – zachránil učeníkov. Doprial Judášovi, aby mu jeho plán zrady vyšiel. Dovolil tme, aby dočasne zvíťazila. Prajem ti, aby si zažil šťastné konce na modlitbách s Pánom Ježišom. Môžeme si byť istí, že On sa nikdy nepomýli.
Pieseň: ES 309
Autor: Dušan Roháček


Zasadil som ťa ako šľachtený vinič, len pravé semeno. Ako si sa mi mohla premeniť na planý a cudzí vinič? Jeremiáš 2,21

Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné skutky. Zjavenie Jána2,5


Hebrejom 10,1.11-18 :: Modlíme sa za: Hontianska Vrbica (Dn)