Zamyslenie na deň 25.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,39-46

39 Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci. 40 Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 41 Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa modlil: 42 Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja. 43 Tu sa Mu ukázal anjel z neba a posilňoval Ho. 44 A On v smrteľnej úzkosti modlil sa ešte horlivejšie. I vystúpil Mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. 45 Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať, unavených zármutkom, 46 a povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.


Nie si sám. Iste sa už každý z nás aspoň raz cítil nepochopený, sám, možno aj opustený, aj keď boli blízko priatelia. Sám som zažil niečo podobné v jednej službe. Trvalo to viac rokov a nenašiel sa nijaký spolupracovník. Nikto, kto by mi rozumel, nijaká podpora… Tak nás (aj mňa) Pán Ježiš v dnešnom texte napomína: „Modli sa – modlite sa!“ Hovorí to dvakrát. To je dosť silné zdôraznenie v takom krátkom čase. Aj On sám sa modlil, keď stál pred ťažkou skúškou – potreboval to a dostal pomoc. Si sám? Modli sa! Pán Ježiš hovorí: „Počúvam!“ (Ž 94,9). Prežívaš strach, úzkosť? Modli sa! Nikdy nie si sám! To ti znie na povzbudenie a radosť. Naša samota je len klam, pretože Pán Ježiš nás nikdy neopustí, aj keď rodina, či priatelia, môžu byť unavení a na čas na nás pozabudnú.
Pieseň: ES 444
Autor: Dušan Roháček


Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy! Žalm 27,9

Zločinec povedal: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Ježiš mu odpovedal: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ Lukáš 23,42-43


Jeremiáš 15,15-21 :: Modlíme sa za: Holíč (My)