Zamyslenie na deň 27.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,54-62

54 A keď Ho chytili, viedli a voviedli Ho do veľkňazovho domu. Aj Peter Ho nasledoval zďaleka, 55 a keď si prostred dvora nakládli ohňa a posadili sa, sadol si Peter medzi nich. 56 Tu ho zbadala akási slúžka, ako sedel pri ohni, dobre si ho obzrela a povedala: I tento bol s Ním! 57 Ale on zaprel: Žena, nepoznám Ho! 58 Po chvíli uvidel ho iný a povedal: Aj ty si z nich. Peter odpovedal: Človeče, nie som! 59 Potom, asi po hodine, ktosi iný tvrdil: Naozaj i tento bol s Ním, veď je tiež Galilejec. 60 Ale Peter odpovedal: Človeče, neviem, čo vravíš. A hneď, keď ešte hovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy obrátil sa Pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slová, ktoré mu Pán povedal: Skôr, ako kohút dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš. 62 Vyšiel a žalostne zaplakal.


Zradil si ? No veď aj ja. Aj keď sú to už roky, ale občas sa to vynorí a zamrzí. Viem, že je to už odpustené, lebo som činil z toho pokánie, podobne ako Peter. Aj Judáš činil pokánie, ale len pred ľuďmi. Na rozdiel od Petra sa už nikdy nevrátil k Pánovi Ježišovi. Ak vyznávame svoje hriechy… odpúšťa… (1J 1,9). Poďme k Pánovi Ježišovi s pokorou, so životom, ovocím, ktoré ukazuje, že činíme pokánie (Lk 3,8). Pohľad na Pána Ježiša vedie k pokániu. Si pripravený/á zvládnuť to tak, ako Peter? Prajem každému, aby zažil skutočné odpustenie Pána Ježiša, aj človeka ktorému ublížil. Aby každý pochopil, že žiť život má zmysel len s Pánom Ježišom. Bez viery v odpustenie a vzkriesenie to však nejde.
Pieseň: ES 324
Autor: Dušan Roháček


Keď sa dosýta naješ a postavíš si pekné domy, v ktorých budeš bývať, potom nech nespyšnie tvoje srdce. Nezabudni na Hospodina, svojho Boha. 5.Mojžišova 8,12.14

Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. 1.Tesaloničanom 5,18


Lukáš 18,31-43 :: Modlíme sa za: Hontianske Moravce (Ho)