Zamyslenie na deň 26.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 2,17-29

17 Ale keď sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chvastáš sa Bohom 18 a poznáš Jeho vôľu, a rozsudzuješ, čo je dôležité, lebo si vyučený zo zákona, 19 a namýšľaš si, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú vo tme, 20 vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, a v zákone máš stelesnenú známosť a pravdu, 21 nuž ty, ktorý učíš iného, sám seba neučíš? Ty kážeš nekradnúť, a sám kradneš? 22 Ty hovoríš: necudzolož, a sám cudzoložíš? Ty si modly ošklivíš, a olupuješ svätyne? 23 Ty sa chvastáš zákonom, a zneuctievaš Boha prestupovaním zákona? 24 Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané. 25 Obriezka je prospešná, ak plníš zákon. Ale ak prestupuješ zákon, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. 26 A zase: ak neobrezaný plní ustanovenia zákona, či sa mu neobriezka nepočíta za obriezku? 27 Veru, neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý aj pri litere (zákona) a pri obriezke prestupuješ zákon. 28 Nie je Žid ten, kto je ním navonok; ani obriezkou nie je tá viditeľná na tele. 29 Ale Žid je ten, kto je ním v skrytosti, a obriezkou je obriezka srdca podľa ducha, a nie podľa litery. A chvála jeho nie je z ľudí, ale z Boha.


Ľahšie je učiť iných, ako seba samého. Pisateľ tohto listu si veľmi servítku pred ústa nedával a pomenoval veci pravým menom. Karhá pravoverných Židov, ktorí poznajú zákon a aj ho vyučujú, ale problém je v tom, že ho vôbec nedodržiavajú. Vždy je ľahšie hovoriť o zákone, ako ho dodržiavať. V teórii sme všetci odborníci, ale keď prichádza praktická skúška, mnohokrát pohoríme. Ak by ľudia vedeli dodržať Boží zákon, Pán Ježiš nemusel odvisnúť na kríži. Preto zomrel, aby sme my nezomreli, a preto vstal slávne z mŕtvych, aby nás pozdvihol k Sebe. Bez Neho budeme aj my len úžasní teoretici v duchovnej oblasti, ale len s Ním môžeme zažívať plnosť života. On nám dal Ducha Svätého ako odbornú pomoc do každej situácie. Je prístupný v každom čase i mieste, musíme mať však zapnuté duchovné „WiFi“. Tak sa s Jeho pomocou môžeme stať takými praktickými veriacimi, z ktorých bude mať radosť aj náš Nebeský Otec.
Modlitba: Drahý Otče nebeský, daj nám dobré uši, aby sme počuli Tvoj hlas a daj nám citlivosť aj na Ducha Svätého, aby sme aj tento deň prežili v plnosti a vykonali to, čo máme vykonať! Amen.
Pieseň: ES 478
Autor: Alica Pipperová


Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď vystavené bude Hospodinovo mesto. Jeremiáš 31,38

A vnesú doň (do nového Jeruzalema) slávu a poctu národov. Zjavenie 21,26


5.Mojžišova 33,1-4(7.12-16) :: Modlíme sa za: Horná Mičiná (Zv)