Zamyslenie na deň 27.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Zjavení
Prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom. Lukáš 13,29


Ján 4,5-14

5 Tak prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi Jozefovi. 6 Tam bola Jákobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni; a bolo asi poludnie. 7 Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť! 8 Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravu. 9 Povedala Mu žena Samaritánka: Ako môžeš Ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. 10 Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, – ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu. 11 Povedala Mu: Pane, ani načieradla nemáš, a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? 12 Či si Ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu; aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok? 13 Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť.

14 Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.


Prameň života. Keď má človek niečoho dostatok, prestáva si to vážiť. Spamätá sa obyčajne až vtedy, keď zistí, že život bez toho sa stáva ťažším a komplikovanejším. Tak je to v poslednom čase na tejto zemi s vodou. Aj doma sme si zvykli otočiť vodovodným kohútikom a pohodlne si nabrať toľko vody, koľko potrebujeme. Ak sa však stane, že sa voda z prameňa, či studne stratí, sme nešťastní. Vtedy sme ochotní hľadať ju a kopať do zeme aj do hĺbky mnohých metrov. – – Takto je to dnes s niečím, čo je ešte omnoho vzácnejšie, ako prameň čerstvej vody: Je to prameň vody večného života. Tak ako je naše telo doslova viazané na vodu, aj naša duša nevyhnutne pre svoju záchranu potrebuje vodu života, ktorú ponúka Pán Ježiš. Boli časy, keď mali ľudia len obmedzené príležitosti prichádzať k tomuto prameňu, ale ho viac hľadali, aj si ho viac vážili. Dnes však, keď máme slobodu a neobmedzené možnosti čerpať z tohto prameňa, prestávame byť zaň vďační. Je krásne, milý priateľ, že si v túto chvíľu otvoril túto knižku, aby si aj ty načrel z tohto prameňa. Využi každú chvíľku na jej čítanie a počúvaj Božie slovo, prichádzaj do spoločenstva veriacich! Niet lepšieho občerstvenia pre tvoju smädnú, unavenú a ustarostenú dušu a niet vzácnejšieho daru pre večný život!
Pieseň: ES 457
Autor: Miroslav Hvožďara


Modlitba: Duchu Svätý! Ďakujeme, že si Živou vodou, že oživuješ naše vnútro! Posilni nás na duchu! Amen.


Podopieraj ma podľa Svojej reči, aby som ožil, a nezahanbi ma v mojej nádeji. Žalm 119,116

Kristus hovorí: Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Zjavenie 3,8


Matúš 8,5-13 :: Rímskym 1,13-17 :: Žalm 107,23-43 :: Modlíme sa za: Evanjelickú diakoniu