Zamyslenie na deň 25.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 10,32-39

32 Rozpomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste mnoho bojov utrpenia: 33 raz hanobení, raz sužovaní boli ste (svetu) divadlom, inokedy ste spolucítili s tými, ktorých stihlo to isté. 34 Veď ste spolutrpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý. 35 Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena. 36 Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. 37 Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať. 38 Môj spravodlivý bude žiť z viery, ak sa však zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. 39 Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli: my sme veriaci, aby sme si zachránili život.


Čo mám pod „nohami“, na čom stojí môj život? To, na čom stojí môj život, je moja osobná skúsenosť s Kristom, zažitie Kristovho prijatia a očistenia, „osvietenia“, čiže vyvedenie z tmy hriechu. Pisateľ listu povzbudzuje zbor židov: „Rozpomeňte sa“, máte sa k čomu vrátiť, na čom stáť. Pripomína, že Boh sa už aj v minulosti dokázal práve cez ich utrpenia. Diabol celé svoje úsilie zameriava na to, aby sa evanjelium nešírilo, a na to používa všetky prostriedky „výsmech – divadlo svetu, utrpenia, ale aj smrť“. Ako Božie deti sme poverení na zvestovanie evanjelia, a to platí už od vyslania apoštolov. Ak aj príde utrpenie pre Krista, nie je samoúčelné: „…nás čaká veľká odmena. Vzdychnutia „ja už nevládzem“, „je toho už priveľa“, či otázky typu „dokedy?“ a „či Boh nevidí a nepočuje?“ sa možno zdajú oprávnené. Má zmysel ísť s kožou na trh, svedčiť, vyznávať, priznávať sa? Pisateľ zboru židov nesľubuje, že časom sa to skončí, ale vyzýva „buďte vytrvalí“, vytrvalosťou si zachránime život. „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života“ (Zj 2,10). Ide o život, „ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli: my sme veriaci, aby sme si zachránili život“. Lebo viem, Koho som si zamiloval, preto v Jeho moci chcem ustáť skúšky a utrpenia.
Autor: Milan Bruncko
Pieseň: ES 637


Pretože Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké. Izaiáš 2,12

Ján Krstiteľ hovoril: Vydávajte preto ovocie hodné pokánia, a ani sa len nepokúste hovoriť si: Máme otca Abraháma! Lukáš 3,8


Galatským 3,1-5 :: Modlíme sa za: Brezová pod Bradlom (My)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby