Zamyslenie na deň 24.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 10,26-31

26 Lebo ak úmyselne hrešíme, keď sme už prijali znalosť pravdy, niet už viac obete za hriechy, 27 len očakávanie súdu plné hrôzy a žeravý oheň, čo bude zožierať protivníkov. 28 Ktokoľvek pohrdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva musí zomrieť, keď dvaja alebo traja svedčia proti nemu: 29 uvážte teda, o čo ťažšieho trestu bude hoden ten, kto šliape po Synovi Božom, a krv zmluvy, ktorá ho posvätila, pokladá za obyčajnú krv a vysmieva sa Duchu milosti. 30 Veď poznáme Toho, ktorý povedal: Mne pomsta, ja odplatím. A zase: Pán si bude súdiť ľud. 31 Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha.


Úmyselne a neúmyselne. Nedávno mi istý môj známy, ktorý sa nedefinuje ako veriaci, povedal: „Vy, veriaci, ste spravili mnoho zla, lebo ste vedeli, že vám bude odpustené.“ A k tomu dodal osobnú skúsenosť: „Viete, ako sa niekedy ťažko zaspáva tomu, kto je nie veriaci?!“ Nebola to výčitka od zatvrdilého ateistu, ktorý zabudol na to, čo dokázal ateizmus počas minulého storočia. Premýšľal som potom, či aj ja dopredu nekalkulujem s tým, že keď spravím zle, tak viem, že mi bude odpustené. Písmo nám dáva mnoho príkladov, ktoré varujú, aby sme nebrali Božiu milosť za úplne automatickú vec. Ézav plakal, chcel veci vrátiť späť, ale nebolo to možné. Mojžiš raz zlyhal a nemohol dosiahnuť cieľ svojej cesty, ktorým bola zasľúbená krajina. Mohli by sme chápať túto stať aj tak, že kresťan, ktorý raz zhrešil, už nemôže dosiahnuť odpustenie. Je to skutočne tak? Ježiš Kristus hovorí, že keby aj na 777-krát by priateľ prišiel a prosil o odpustenie, treba mu odpustiť. Prečo treba? Lebo tak koná voči nám Boh. Myšlienky o napomenutí, ktoré sú v tejto stati, a na druhej strane myšlienky o nesmiernej milosti pre nás, sú krásne spojené v tomto biblickom verši: „V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete(1J 4,17).
Autor: Ondrej Rišiaň
Pieseň: ES 449


Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý! Žalm 32,1

Ježiš hovorí: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. Lukáš 7,47


2.Korintským 3,2-8(9) :: Modlíme sa za: Brezno (Zv)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby