Zamyslenie na deň 25.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 12,14-21

14 Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! 15 Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi! 16 Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených; nebuďte múdri len pre seba. 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, 19 nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. 20 Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!


Kristus v nás. V týchto slovách spoznávame Kristov život. ON bol inšpiráciou a vnútornou silou pre apoštola na to, aby dokázal vnímať kresťanský život v tomto rozmere. Pavlove slová znejú síce ako zákon (povinnosť), ale ich plnením pocítime, že máme bližšie k Evanjeliu Ježiša Krista, ktorý za nás a celý svet „dobrým premáhal zlé“. Text obsahuje dôležité výzvy, ako regulovať svoje postoje a hodnoty. Každá rada je vhodná na to, aby sme si ju prepísali na lístoček a mali pred očami v kuchyni, pred počítačom, možno aj v aute atď. – aby sme nad nimi jednotlivo premýšľali a skúmali, čo by sme mali z moci Božej vykonať. Ide v nich o to, ako konkrétne sa Ježišov životný príklad môže premietnuť aj do nášho víťazstva nad Zlom – nepriateľom. Z Písma vieme, že všetci máme nádej víťazstva – Božie dobro nebude nikdy porazené. Jeho víťazstvá vidíme najprv možno len v niekoľkých zápasoch. Raz to však bude v plnosti. Ten, kto dôveruje sile „dobrorečenia“, empatie, srdečnosti, kto má dôveru v Božiu spravodlivosť, kto vie preukázať nezištnú pomoc blížnemu v akomkoľvek ohľade, ten bude svedkom Božej moci. Veríme, že Boh prostredníctvom nás, kresťanov, Svojou dobrotou, láskou a múdrosťou zmení akúkoľvek „skazenú“ osobu („zhrnie uhlie na hlavu“).
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za Tvoj príklad, ale najmä za ochotu prebývať v nás. V nás – slabých a skazených nádobách! Ďakujeme, že napriek našim nedostatkom môžeš aj cez nás urobiť veľa dobra! Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Martin Zaťko


Nasýť nás ihneď zrána Svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali. Žalm 90,14

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Efezským 1,3


Ján 21,1-14 :: Modlíme sa za: Mníšek nad Hnilcom (Ko)