Zamyslenie na deň 25.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 11,1-4

1 Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. 2 Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi! 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. 4 A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!


Pánova modlitba. Dieťa nemôže zažiť nič krajšie, ako lásku a starostlivosť svojho rodiča. Chvíle, ktoré trávi so svojím otcom, sú tie, na ktoré sa nezabúda. Dieťa dychtivo čaká na každé jeho slovo, a tak to, čo ho naučí, mu zostane dlho v pamäti. Pán Ježiš miloval Svojich učeníkov a dal im návod na správnu modlitbu, ktorá zahŕňa všetko potrebné pre život. V nej im ukázal, že sa môžu k Bohu obrátiť ako k Svojmu Otcovi. To bolo najkrajšie oslovenie Všemohúceho Boha, ktorého meno Židia ani nesmeli vysloviť. Bolo to prinavrátenie raja do ich života. Boh sa priblížil k ľuďom v podobe Krista. Neviditeľný, vzdialený Boh sa stal naším Otcom, ktorého môžeme takto dôverne oslovovať aj dnes. Pán Ježiš nám zanechal najkrajšiu modlitbu, ktorú sa môžeme modliť každý deň:
Modlitba: „Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám hriechy naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Amen.“
Pieseň: ES 314
Autor: Alica Pipperová


Môj Boh je moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. 2.Samuelova 22,3

Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rimanom 8,38-39


Jakub 4,1-10 :: Modlíme sa za: Dolné Sŕnie (Po)