Zamyslenie na deň 26.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 11,5-13

5 Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi tri chleby, 6 lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť; 7 a on by znútra odpovedal: Neobťažuj ma; dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli; nemôžem vstať a dať ti; 8 hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. 9 Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; 10 lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. 11 Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? 12 Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?


Klopte a dostanete! Mňa by veľmi nepotešilo, keby mi v noci niekto búchal na dvere, aby som mu niečo dala. Človek sa uloží na nočný odpočinok, má na sebe nočný odev a keď ho zobudia z hlbokého spánku, jeho reakcie nemusia byť vždy ideálne, ako ani účes a úsmev. A predsa nás Božie slovo nabáda k tomu, aby sme Boha hľadali aj v noci. On nespí. Nedá si pyžamo, nevypne si mobil a nepovie si: „Teraz mi všetci dajte pokoj!“ A to je dobré, lebo aj vtedy, keď my spíme (možno aj v duchovne), On nad nami bdie. A čaká na každú chvíľu, keď zatúžime mať s Ním spoločenstvo. On nám aj dnes ponúka ten čerstvý chlieb z neba, ktorý môžeme ponúknuť aj svojmu duchovne vyhladovanému okoliu.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Otče nebeský, že sa o nás staráš, či bdieme a či spíme, a ponúkaš každý deň čerstvý chlieb v Ježišovi Kristovi! Amen.
Pieseň: ES 340
Autor: Alica Pipperová


Veď ten, čo utvára vrchy a tvorí vietor a človeku oznamuje, čo mieni, čo robí ranný svit temnotou a kráča po výšinách zeme, sa volá Hospodin, Boh zástupov! Amos 4,13

Ježiš sa modlí: Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Ján 17,6-7


Hebrejom 2,11-18 :: Modlíme sa za: Dolné Strháre (No)