Zamyslenie na deň 24.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 10,38-42

38 Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu Ho prijala žena menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. 40 Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. 41 Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. 42 Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.


Dobrý podiel. Každý deň nám prináša radosti aj starosti. Niekedy sme viac ubehaní, niekedy máme viac času odpočívať. Občas sa musíme postarať aj o hostí, čosi im uvariť, pripraviť, ale pritom sa s nimi aj porozprávame. Marta bola starostlivá, pracovitá aj pohostinná. Všetky krásne vlastnosti dobrej gazdinky. Mala však malú chybičku: sledovala Máriu a kritizovala ju. Ešte chcela proti nej popudiť aj Pána Ježiša. Dajme si pozor, aby sme takto nedopadli! Sedieť pri nohách Spasiteľa sa dá aj pri práci. Modliť sa a počúvať Ho možno v každej chvíli. A tak by sme nemali nikdy hodnotiť druhých podľa seba. Iba Pán Ježiš pozná každé srdce aj jeho pohnútky. Dbajme na to, aby sme si aj dnes vo víre svojich povinnosti nezabudli sadnúť k Jeho nohám!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že môžeme sedieť každý deň pri Tvojich svätých nohách a počúvať Ťa! Daj nám nielen dobré uši, ale najmä poslušné srdce, aby sme aj dnes vykonali to, čo máme vykonať! Amen.
Pieseň: ES 396
Autor: Alica Pipperová


Chleba sa najete dosýta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne. 3.Mojžišova 26,5

Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj dvanásť plných košov nalámaných zvyškov. Matúš 14,20


5.Mojžišova 8,11-18 :: Modlíme sa za: Dolné Saliby (Ba)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *