Zamyslenie na deň 25.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 11,24-28

24 Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok; a keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. 25 A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. 26 Vtedy ide a vezme so sebou iných sedem duchov, horších od seba, a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. 27 Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! 28 On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.


Neutralita nie je možná. Neraz počujeme: „ja Boha nepotrebujem, ale ani tomu zlému nebudem slúžiť.“ Tomuto klamstvu podľahli mnohí. Ak nemáš v srdci Ježiša, pred diablom neobstojíš. Diabol si nežiada súhlas, či môže vstúpiť. Neznamená, že hneď bude takýto človek zločincom, či zlodejom. Veď sám Satan sa prezlieka za anjela svetla. Aj zdanlivo dobré skutky môžu byť vo svojej podstate zamerané proti Bohu. Ježiš, Tvorca a Vykupiteľ, má na nás nárok, na môj i tvoj život. Napriek tomu stojí pri dverách srdca a klope: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou“ (Zjavenie 3,20). Kto však dvermi vchádza, je pastier oviec. „Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas, a on volá po mene svoje ovce a vyvádza ich“ (Ján 10,3). Diabol vstupuje do srdca násilím, bez súhlasu. „Veru, veru vám hovorím: Kto nevchádza do ovčinca dvermi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor“ (Ján 10,1). Jedine s Kristom v srdci dokážeme odolať úskočnosti a taktike diablovej. To nie je o názore na Boha, ale o živote s Ním a podľa Jeho Slova. Máme Božie Slovo, toto čítajme, zamilujme si Ho, zachovávajme Ho! Vtedy aj pre nás bude platiť to krásne zasľúbenie: „blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.“
Autor: Milan Bruncko
Pieseň: ES 638


Kohože mám na nebi? A keď som s Tebou, netúžim po zemi. Žalm 73,25

Nevideli ste Ježiša Krista, a predsa Ho milujete. 1.Petra 1,8


Matúš 13,31-35 :: MODLÍME SA ZA: Dolné Strháre (No)