Zamyslenie na deň 24.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 11,14-23

14 A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. 15 Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov. 16 A iní, aby ho pokúšali, žiadali od Neho znamenie z neba. 17 Ale On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. 18 Keď je teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov. 19 Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. 20 Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. 21 Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. 22 Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdá. 23 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje.


Niet strednej cesty. S Ježišom alebo proti Nemu. „Kto nie je so mnou, je proti mne“, čítali sme dnes. Odmietnutie Ježiša je vždy odmietnutím, nech nalepíme akúkoľvek nálepku. Pán Ježiš vykoná zázrak, jedni sú v úžase a iní, najmä farizeji Ho spájali s démonom. Uznať Božiu moc pri tomto zázraku by viedlo farizejov k uznaniu Ježiša ako Božieho Syna. To by však znamenalo pokoriť sa pred Ním a prijať Ho. Ježiš nepotrebuje dokazovať svoje Božstvo, len vedie protivníkov k premýšľaniu. Pýta sa: okultné veci, ktoré sa dejú u vás… skrze koho ich robia tí, čo ich praktizujú? Kto Ježiša úprimne hľadá, tomu sa dá nájsť. Iného nepresvedčí ani zázrak, „aj keby niekto vstal z mŕtvych. Ak nemý prehovoril, to nestačí? Diabol aj dnes používa podobné spôsoby klamstva. Ako obstáť pred úskočnosťou a taktikou diablovou? Odpoveď nám ponúka Pán Ježiš v dnešnom texte: „Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal.“ On, Ježiš, je Ten, kto má všetku moc. „Daná je mi všetka moc na nebi aj na zemi“ (Mt 28,18). Neváhajme Ho aj dnes pustiť do srdca, aby konal. Aj pre nás platí Jeho uistenie: „Ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Ján 16,33).
Autor: Milan Bruncko
Pieseň: ES 623


Hospodin sám ich zachraňoval; svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.  Izaiáš 63,9

Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší! 1.Petra 2,25


2.Timoteovi 3,10-17 :: MODLÍME SA ZA: Dolné Sŕnie (Po)