Zamyslenie na deň 25.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 6,1-8

1 Videl som: Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: Poď! 2 I pozrel som, a hľa, biely kôň a Ten, čo sedel na ňom, mal luk, dostal veniec a vyšiel ako víťaz a aby zvíťazil. 3 A keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: Poď! 4 A vyšiel iný, červený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. Dostal veľký meč. 5 A keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: Poď! I pozrel som, a hľa, čierny kôň, a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. 6 Spomedzi štyroch bytostí počul som volať hlas: Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; oleju však a vínu neškoď! 7 A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti volať: Poď! 8 I pozrel som, a hľa, plavý kôň, a ten, čo sedel na ňom, nazýval sa smrť a za ním šlo podsvetie. A dostali moc nad štvrtinou zeme, aby zabíjali mečom, hladom, morom a divou zemskou zverou.


Rozlomenie pečatí Baránkom – Ježišom Kristom nás vracia v dejinách ľudstva na počiatok – k príbehu Adama a Evy a odpovedá nám na základnú otázku ľudského utrpenia, bolesti a strachu. Príčina toho všetkého je tu zobrazená v podobe jazdcov, ktorí sú reprezentantmi ľudských vládcov – politických mesiášov akejkoľvek doby. Sú to tí, ktorým bola moc na jednej strane daná, ale aj tí, ktorí si túto moc sami uzurpovali. No s ich nástupom na scénu prichádza len zdanlivé víťazstvo, pokoj a mier. V ich závese idú bolesť, plač, utrpenie a smrť. Ale čo iné čakať tam, kde niet akceptovania živého Boha a Jeho nariadení, kde sa na piedestál Boha postavil človek? „Budete ako Boh“. Táto ponuka zo strany diabla znie neustále. Keď sa však necháme strhnúť touto vidinou, neblahé následky na seba nenechajú dlho čakať. Áno, žijeme v padlom svete, ktorého sa musí ujať Boh, ktorý má vládu nad všetkým a ktorý nám v Kristovi zároveň ukázal, že to s ľudstvom myslí dobre. Cestou je pokorenie sa pred Ním, vzdanie sa Mu. Takto do sveta skrze tých, v životoch ktorých sa tak deje, prichádza nový život. K tejto pokore a poslušnosti volá Boh dnes aj teba, aby beznádej a smútok vystriedala nádej a radosť. Otvor sa aj dnes Jeho pôsobeniu, lebo silnejší je Ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete!
Autor: Daniel Hanko
Pieseň: ES 281


Na skutky Hospodinove sa chcem rozpomínať, áno, rozpomínať sa na Tvoje pradávne divy. O každom Tvojom diele hĺbať, o Tvojich skutkoch rozjímať. Žalm 77,12-13

Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Lukáš 2,19


3.Mojžišova 19,1-3.13-18 :: Modlíme sa za: Mníšek nad Hnilcom (Ko)