Zamyslenie na deň 24.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 1,24-32

24 Preto ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vydal nečistote, aby si medzi sebou zneucťovali svoje telá, 25 všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený, 27 a podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou: mužovia s mužmi páchali hanebnosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili. 28 A keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa nesluší: 29 naplnení všetkou neprávosťou smilstvom, zlosťou, lakomstvom, zlobou, plní závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlomyseľnosti; utŕhači, 30 ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom, 31 nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní. 32 Poznali síce právny poriadok Boží, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť, a predsa nielen sami ich robia, ale aj schvaľujú, keď ich pášu iní.


Komu slúžiš? State v Biblii, ktoré hovoria o Božom hneve, sa nám čítajú veľmi ťažko. Vyvolávajú v nás dojem, že Pán Boh je ako človek rýchly k hnevu. Máme radšej tie radostné, pozitívne slová o Božej láske, lebo tie v nás evokujú, že Pán Boh nám vždy všetko odpustí. Lenže Pán Boh nie je človek a ľudský hriech Ho trápi. Najmä, ak sa nám zjavuje a dáva poznávať a my si vyberáme ako objekt našej služby „zlaté teľa“. Tým „zlatým teľaťom“ je všetko stvorené, čomu dávame väčšiu úctu než samotnému Hospodinovi. Pán Boh je žiarlivý Boh a veľmi Ho to trápi, že Mu neslúžime celým svojím životom, čo so sebou prináša aj prirodzené následky. Ale to neznamená, že by to Bohu bolo jedno. Tak ako sa rodič trápi, ak sa jeho dieťa vyberie zlými cestami, tak to trápi aj nášho nebeského Otca. A hoci iste nerád, musí prejaviť hnev – nie ako neregulovanú emóciu, ale ako výstrahu, ako skutok milosti a záchrany. Vyberme si, komu chceme slúžiť aj v novom roku. Nechajme nášho Pána, aby nás k sebe pritiahol – ak treba aj hnevom, lebo po ňom prichádza milosť.
Pieseň: ES 331
Autor: Martina Gdovinová


Modlitba: Pane Ježišu, odpusť mi, ak slúžim viac stvoreniu než Tebe. Amen.


Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. Privediem ich k vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa nepotknú, lebo som otcom Izraela. Jeremiáš 31,9

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Lukáš 19,10


Skutky apoštolov 15,22-31 :: Modlíme sa za: Hontianske Tesáre (Ho)