Zamyslenie na deň 23.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 1,18-23

18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde, 19 lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil. 20 Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie, 21 že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, 23 zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov.


Niet výhovorky. My, ľudia, sa radi vyhovárame – na okolnosti, na iných ľudí, dobu, zlú konšteláciu hviezd, na nedostatok informácií, na Boha… Ospravedlňujeme tým svoju nečinnosť. Lenže Božie Slovo nám aj dnes pripomína, že vyhovárať sa je smiešne, ba priam tragické. Pán Boh sa nám zjavuje každý deň nášho života – cez prírodu, blížnych, radosti, aj starosti, cez úspechy aj pády, cez dobrú knihu, či dostatok jedla… No najmä sa nám aj dnes – tak ako už 2000 rokov – prihovára cez smrť a vzkriesenie Svojho Syna a nášho Pána. Ešte stále sa nachádzame na začiatku nového roka, preto by sme si mohli dať záväzok, že sa nebudeme nijako ospravedlňovať, či vyhovárať, ale svoj život vezmeme za opraty a urobíme, čo je v našich silách. Otvorme oči a nechajme Ducha Svätého, aby nám ukazoval na Pána Ježiša a Jeho lásku, zjavenú okolo nás aj v nás!
Pieseň: ES 396
Autor: Martina Gdovinová


Modlitba: Pane Ježišu, prosím Ťa, daj mi dobrý vnútorný zrak, aby som Ťa poznával/a a pomôž mi nevyhovárať sa na nič a nikoho, lebo Tvoja láska je stále zjavná! Len mi ju pomôž vidieť! Amen.


Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Ezechiel 37,26

A tak prišiel (Ježiš Kristus) zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym. Efezským 2,17


Galatským 5,1-6 :: Modlíme sa za: Hontianske Moravce (Ho)