Zamyslenie na deň 23.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 2,4-15

4 Obviňujte si matku, obviňujte, lebo nie mi je ženou a ja nie som jej mužom. Nech si odstráni z tváre známky svojho smilstva a zo svojich ňadier znaky cudzoložstva. 5 Ináč vyzlečiem ju donaha, postavím ju, aká bola v deň svojho narodenia; spravím ju podobnou púšti, urobím ju podobnou vyprahnutej krajine a umorím ju smädom. 6 Nezľutujem sa ani nad jej synmi, lebo sú deťmi smilstva. 7 Lebo ich matka smilnila, hanebne si počínala tá, čo ich počala, veď hovorievala: Zájdem si za svojimi milencami, ktorí mi dávajú chlieb a vodu, vlnu a ľan, olej a nápoje. 8 Preto jej zatarasím cestu tŕnim a zastaviam múrom, aby nenašla svoje chodníky; 9 keď sa bude zháňať za svojimi milencami, nedobehne ich, a keď ich bude hľadať, nenájde ich; potom si povie: Pôjdem a vrátim sa ku svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. 10 Ona totiž nepoznala, že som jej dával obilie, mušt i olej a obsýpal ju striebrom a zlatom, čo venovala Baalovi. 11 Preto si vezmem späť svoje obilie, keď príde jeho čas, i svoj mušt, keď príde jeho doba; poberiem svoju vlnu i svoj ľan, ktorý mal zakrývať jej nahotu. 12 Teraz odhalím jej hanbu pred očami jej milencov, a nik ju nevytrhne z mojej ruky. 13 Urobím koniec všetkej jej radosti, jej sviatkom, novmesiacom a dňom odpočinku i všetkým slávnostiam. 14 Spustoším jej vinič i figovníky, o ktorých hovorí: Ony sú mojou mzdou, ktorú mi dali moji milenci. Ale ja ich zmením na les a poľná zver ich poobžiera. 15 Potrestám ju pre dni baalov, keď im kadievala, zdobila sa svojím prsteňom a šperkom, a tak chodila za svojimi milencami, ale na mňa zabudla – znie výrok Hospodinov.


Náš príbeh o smilnici Gomér pokračuje: aj napriek tomu, že má dobrého manžela, deti – rodinu, uteká k iným. Dokonca jej smilstvo je také veľké, že ona dáva odmeny mužom a nie oni jej! Myslí si, že to, čo má, jej zaopatrenie, jedlo, odev, šperky… to jej dávajú muži, za ktorými chodí. Nevidí, že ju zaopatruje jej manžel. On jej dáva všetko, čo potrebuje. Dokonca i to, čo od Neho má – zlato, striebro – nosí obetovať iným bohom – Baalovi. Pán Boh ako dobrý a verný manžel sa už však na to nemôže dívať, ako behá za ostatnými, a cestu k nim jej zatarasí, dokonca jej chce vziať aj zaopatrenie a nahú ju nechať vystavenú hanbe. Aj napriek tomu, že ju verne miluje. Musí zakročiť! Za kým, za čím beháme v živote my? Pán Boh chce, aby sme videli Jeho lásku a Jeho zaopatrenie. ON NÁS MILUJE. Ako sa však musí cítiť, keď my neverne beháme za inými bohmi či vecami? Hovorí: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ Nezabúdajme na Hospodina, nášho jediného pravého živého BOHA!
Autor: Martina Ostricová
Pieseň: ES 230


Lebo Hospodin nezavrhne Svoj ľud pre Svoje veľké meno. 1.Samuelova 12,22

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou. 2.Korintským 8,9


Jonáš 3,1-10 :: Modlíme sa za: Dolné Strháre (No)