Zamyslenie na deň 23.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 5,15-20

15 Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. 18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. 19 Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. 20 Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.


Deti v škole a každý človek, či na pracovisku, či v cirkvi, v rodine – ako otec či mama i sám za seba je volaný k zodpovednosti za všetko, čo robí. Ľahko je na niekoho zvaliť vinu, vyhovoriť sa, raz sa každý bude zo všetkého zodpovedať. Tak je vždy dobré premyslieť si každý krok, ktorý ideme urobiť. Pýtať sa, či to, čo konáme, je v súlade s Božou vôľou a láskou. Môj pohľad na život, prácu, dielo nemusí byť vždy ten najlepší, najsprávnejší. Je tu niekto, kto má tento pohľad. Je Ním samotný Boh. Mocou Ducha Svätého ho môže dať aj nám. Skúmajme sa a rozoznávajme dobro od zla a žiadne slovo nebude na škodu, ale na úžitok, na slávu Božiu. Neprijímajme zvody sveta, lesť hriechu, neopíjajme sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale počúvajme nášho Pána, ktorý chce mocou Svojho Ducha prehovoriť do každého srdca! Ďakujme, že ešte dnes, v tejto chvíli, chce prehovoriť do nášho srdca náš nebeský Otec v mene nášho Pána Ježiša Krista! Dobrotivý Bože, ďakujeme Ti, že Ti nie sme ľahostajní a stále Ti na nás záleží! Ďakujeme, že nám dávaš čas aj priestor na konanie dobrého! Nuž, prosíme v mene Pána Ježiša Krista zostávaj s nami a požehnávaj nás! Amen.
Autor: Mirka Balková
Pieseň: ES 486


Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela. 4.Mojžišova 24,17

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petra 5,7


1.Mojžišova 1,6-8 :: Modlíme sa za: Žaškov (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby