Zamyslenie na deň 22.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Veľkej noci. Jubilate
(Zvučne plesaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1)
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2.Korintským 5,17


2.Korintským 4,16-18

16 Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 17 Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, 18 keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.


Ideš, dáš to, ešte trochu, ty to zvládneš! Mnohí Slováci takto zvykli posledné roky povzbudzovať Petra Sagana – hoci len pred televíznou obrazovkou – pri dojazde niektorej z etáp Tour de France. Podobne povzbudzujeme aj našich šampiónov – deti či vnúčatá pri nejakom športovom výkone. Je to taká motivácia pre nich, aby to nevzdávali, ale išli naplno až do cieľa. – – Ako často sa nám zdá, že svoj boj proti telu prehrávame? Ako často vidíme, že ľudia nedbajú na Boha a Jeho Slovo? Ako často prichádzajú chvíle pokušenia – veď to nemá zmysel?! Aj nám, ktorí „bežíme za tou nebeskou odmenou“, by sa zišlo povzbudenie – „idééš, ešte trochu a si tam!“ A práve takéto povzbudenie nachádzame v Pavlových slovách: „…preto neochabujeme“. Prečo „preto“? „Lebo vieme, že Ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom a postaví nás s vami“, ako píše predtým Pavol. Neochabujme, veď vieme, že aj keď príde telesné utrpenie, náš „vnútorný človek“ sa obnovuje každý deň. Neochabujme, lebo cieľ, do ktorého smerujeme, vyváži všetko, čo tu musíme obetovať! Neochabujme, aj keď to nevidíme ružovo! Oveľa podstatnejšie je to, čo je na pozadí, čo nevidíme, čo pozná iba Boh a čo je Jeho dobrým plánom s nami. Nech je to pre nás povzbudením aj v dnešnom zápase viery.
Autor: Miroslav Eštok
Pieseň: ES 472


K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, Bože môj: zachráň ma pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma. Žalm 7,2

Ježiš sa modlí: Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Ján 17,15


Ján 15,1-8 :: 1.Jána 5,1-4 :: Žalm 66 :: Modlíme sa za: Západný dištrikt

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby