Zamyslenie na deň 23.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 5,1-5

1 V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonku, zapečatenú siedmimi pečaťami. 2 Videl som aj mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť túto knihu a zlomiť jej pečate? 3 Ale nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani nazrieť do nej. 4 Nato som veľmi plakal, že nikto nebol hoden otvoriť knihu ani nazrieť do nej. 5 Vtedy mi povedal jeden zo starších: Neplač, ajhľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí!


Najspravodlivejší súd sveta. Jedine lev z kmeňa Júdovho, koreň Dávidov, je schopný otvoriť knihu, ktorú nedokázal otvoriť nijaký tvor na nebi, na zemi či pod zemou. Veľmi veľa šifier je ukrytých v niekoľkých veršoch 5. kapitoly. V konečnom dôsledku je to veľmi jednoduché a zároveň oslobodzujúce posolstvo pre všetkých čitateľov. Lev z kmeňa Júdovho (1M 49,9-10) je predpovedaný a očakávaný panovník, pred ktorým sa sklonia ľudské pokolenia. Koreň Dávidov (Iz 11,1-10) je nápoveďou toho, ako bude vyzerať Jeho vládnutie. Vráti sa nielen ako očakávaný dávidovský kráľ, ale budú ho vyhľadávať aj pohania. Bude tu pre všetkých. Vlastne, prostredníctvom Svojho Ducha je tu pre všetkých ako niekto, komu záleží na kvalite nášho bytia. Svojou prítomnosťou zároveň zaznamenáva chod dejín vo Svojich knihách. Je tým, kto ich raz otvorí a posúdi kvalitu života každého z nás. Výbornou a zároveň desivou správou je to, že nikto a nič nemôže ovplyvniť Jeho rozhodnutie. Iba lev Júdov a koreň Dávidov má výsadu a moc vykonať najspravodlivejší súd nad svetom! Vďaka Ti, Kriste, že zaznamenávaš, čo sme urobili pre Tvoje meno, aj keď v očiach ľudí sme za bláznov! Ty si ten, ktorý sa k nám prizná a odmení nás vencom života. Patrí Ti chvála a sláva na veky vekov! Amen.
Autor: Andrea Korečková
Pieseň: ES 349


Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky. 5.Mojžišova 29,28

Samaritáni povedali žene: Už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj Spasiteľ sveta. Ján 4,42


2.Korintským 10,1-6 :: Modlíme sa za: Merník (Šz)