Zamyslenie na deň 22.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kazateľ 12,1-14

„1 Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu. 2 Skôr, ako sa zatmie slnko a svetlo, mesiac a hviezdy, a oblaky sa vrátia po daždi; 3 vtedy, keď sa strážcovia domu budú triasť, silní mužovia sa zhrbia, ženy, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo, a zatemnia sa tie, čo vyzerajú z okien; 4 dvere na ulicu sa zavrú, keď bude tíchnuť zvuk žarnova, zvýši sa jeho hlas na vtáčí hlas a stlmia sa všetky dcéry spevu, 5 bude sa báť aj výšin a postrachu na ceste. Mandľovník rozkvitne, kobylka oťažie a odkvitne kaparka, lebo človek odchádza do svojho večného domu a po uliciach obchádzajú trúchliaci. 6 Skôr, ako sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša, skôr, ako sa roztrepe džbán nad prameňom a poláme sa koleso na studni, 7 prach sa navráti do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. 8 Márnosť nad márnosti, povedal Kazateľ, všetko je márnosť. 9 A nad to, že Kazateľ bol múdry, vyučoval aj ľud poznaniu, uvážil, skúmal a skladal mnoho prísloví. 10 Kazateľ sa snažil nájsť lahodné slová a napísať správne, pravdivé výroky. 11 Slová múdrych sú ako ostne a ako vbité klince sú zozbierané výpovede, keď ich dal jeden pastier. 12 Ostatne, syn môj, daj sa vystríhať: Tvorenie mnohých kníh nemá konca a mnoho učenia unavuje telo. 13 Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. 14 Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.“


Mysli na Boha. V tejto uponáhľanej dobe, plnej rôznych možností sa sústredíme na všetko možné. Médiá nás zaplavujú rôznymi ponukami. Kým je človek mladý, chce všeličo zažiť, vyskúšať a môže sa stať, že všetok čas využije len pre seba. Možno priamo alebo nepriamo si na Boha ani len nespomenie. Roky života prejdú veľmi rýchlo a časom náš život poznačí všetko, čo čítame v biblickom texte. Preto počujme výzvu: „Pamätaj na svojho Stvoriteľa…“! Mysli na Boha aj v tento deň pri všetkom, čo budeš robiť! Ber vážne slová Písma Svätého a v živote ich úprimne praktizuj: „Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.“ Napriek všetkému, že všetko je márnosť, Boh nás v Ježišovi Kristovi zachránil, vykúpil a daroval nám novú šancu. „Prach sa navráti do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.“ Vďaka Bohu za to, že máme v Ňom večnú budúcnosť!
Autor: Ľuboš Kubačka
Pieseň: ES 535


On je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy. 5.Mojžišova 32,4

A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. 1.Jána 1,5


Rímskym 4,18-25 :: Modlíme sa za: Levice (Dn)