Zamyslenie na deň 21.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kazateľ 11,1-10

„1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. 2 Daj podiel siedmim, ba ôsmim, veď nevieš, aké nešťastie môže prísť na zem. 3 Ak sa oblaky naplnia dažďom, vylejú ho na zem; ak strom padne na juh alebo na sever, kde strom padne, tam ostane ležať. 4 Kto pozoruje vietor, nebude nikdy siať, a ten, kto hľadí na oblaky, nebude žať. 5 Ako nevieš, aká je cesta vetra, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej, práve tak nepoznáš dielo Boha, ktorý to všetko robí. 6 Zrána sej svoje semeno, večer nech ti ruka neodpočíva, lebo nevieš, ktorá vec sa vydarí, táto a či tamtá, alebo či oboje bude dobré. 7 Sladké je svetlo a príjemné je očiam vidieť slnko. 8 Keby niekto žil aj mnoho rokov, nech sa zo všetkých raduje, ale nech pamätá na dni temnosti, lebo ich bude mnoho. Všetko, čo príde, je márnosť. 9 Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti, a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči; no vedz, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. 10 Odstráň mrzutosť zo svojho srdca, odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť.“


Rady do života. Človeku sa môže zdať, že má svoj život vo svojich rukách. Možno si mnohé plánuješ a pritom zabúdaš na Pána Boha. Boh ti cez Svoje slovo radí, čo máš urobiť. Zamysli sa nad svojím životom a buď odvážny! Odvážny môžeš byť aj tento deň, ak všetko vo svojej modlitbe vložíš do Božích rúk. Pán Ježiš bude konať i v tvojom živote a iba s Jeho požehnaním sa ti mnoho podarí. Raduj sa zo života, ktorý ti Boh daroval! Nedaj sa zaslepiť či rozptýliť vecami tohto sveta! Ale s Pánovou pomocou sa snaž od seba odvrátiť zlo, aby si obstál pred rôznymi skúškami a nebezpečenstvami, ktoré na teba číhajú možno aj dnes! Využi svoj čas čo najlepšie s vedomím, že Boh ťa za to všetko raz privedie na súd! Každý okamih tvojho života je významný a dôležitý. Pros Pána, nech usmerní tvoje srdce a dá jasný pohľad tvojim očiam do budúcnosti, ktorú máš jedine v Ježišovi Kristovi!
Autor: Ľuboš Kubačka
Pieseň: ES 614


Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. 1.Mojžišova 2,15

Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Matúš 5,5


Zjavenie Jána 2,8-11 :: Modlíme sa za: Leštiny (Lo)