Zamyslenie na deň 22.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,54-59

54 A hovoril zástupom: Keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte: Príde lejak. A býva tak. 55 A keď vietor veje od juhu, hovoríte: Bude horúčava. A býva. 56 Pokrytci, úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas? 57 A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé? 58 Lebo keď ideš s protivníkom pred vrchnosť, snaž sa zmieriť s ním ešte na ceste, aby ťa snáď nezaviedol pred sudcu, a sudca by ťa dal strážcovi a strážca by ťa uvrhol do väzenia. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier!


Znamenia tohto času. Aké sú? Aktuálne je sťahovanie národov nevediacich, kam sa podieť (Lk 21,25), vojny a nepokoje, hlad a mor (ebola, zika…), miestami zemetrasenia (Lk 21,9-11), odpadnutie od viery v Pána Ježiša (2Tes 2,3) a rozmnoženie nemravnosti (2Tim 3,1-5). Dôležité znamenie je rozmnoženie vedomostí – vedy (Dan 12,4). Ale to najväčšie znamenie blízkeho príchodu Pána Ježiša je existencia židovského štátu – Izraela. 14.5.1948 bol zriadený a hneď na druhý deň ho napadli okolité národy s úmyslom vymazať ho z mapy sveta. Z mnohých vojen (ktoré všetky vyhral Izrael) spomeniem 6-dňovú vojnu z r. 1967, kedy prestal byť Jeruzalem „šliapaný od pohanov“ (Lk 21,24 a Rim 11,25). Dnes silnie vo svete nenávisť voči Židom. Islamský štát s Iránom chcú vyvraždiť všetkých Židov a zničiť štát Izrael. Vidíme, že zanedlho už národy obkľúčia Izrael, ale Pán Ježiš príde na Olivovú horu a bude brániť Izrael (Zach 14,1-4). Predtým však príde pre Svoju Cirkev (Mt 16,18) a vytrhne ju z tejto zeme (1Tes 4,13-18). Takže: „…keď sa toto začne diať“ (už sa začalo), „vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie“ (Lk 21,28). „Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať…“ (Lk 21,36) a odísť domov do nebeských príbytkov (Jn 14,3). Si pripravený/á odísť? Tešíš sa? (1.Tes 4,18).
Autor: Pavol Roháček st.
Pieseň: ES 700


Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí – oboje učinil Hospodin. Príslovia 20,12

Všetko skúmajte, dobrého sa držte! 1.Tesalonickým 5,21


Ján 13,31-35 :: MODLÍME SA ZA: Rožňavské Bystré (Ge)