Zamyslenie na deň 22.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 56,9-12

9  Všetky poľné zvieratá, všetky lesné zvieratá, poďte žrať!   10  Všetci jeho strážcovia sú slepí, nič nevedia, všetci sú nemí psi, nevládzu štekať. Polihujúc snívajú, radi driemu.   11  Sú to pažraví psi, ktorí nepoznajú sýtosť. A sú to pastieri, ktorí nevedia byť múdri. Všetci sa obracajú svojou cestou, každý bez výnimky za svojím ziskom.   12  Poďte, prinesiem víno, a napime sa opojného nápoja; zajtrajší deň bude ako dnešok, nadmieru hojný.


Zodpovednosť za druhých. Izraeliti sa vracajú z babylonského zajatia s nádejou na lepší život. Ale postupom času sa medzi nimi začína prehlbovať priepasť. Jedni sa stávajú čoraz biednejšími, druhí stále bohatnú. A vodcovia národa, ktorí sú zároveň náboženskými vodcami, ktorí majú strážiť právo a spravodlivosť, na to nehovoria nič. Pretože aj oni „sa obracajú svojou cestou, každý bez výnimky za svojím ziskom.“ Oni nedbajú na to, čo je správne v Božích očiach, nechodia po Božích cestách. – Tieto slová sú výstrahou pre všetkých, ktorí stoja na vedúcich miestach, či už je to v štáte, v cirkvi, v zamestnaní, ale aj na iných vedúcich postoch. Majú v rukách moc, ale zároveň aj veľkú zodpovednosť za druhých. Modlime sa za nich, aby boli múdri vo svojom konaní, aby žili podľa Božej vôle. „Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať“ (Lk 12,48).
Autor: Mária Kováčová
Pieseň: ES 246


Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol Svojho ľudu odteraz až naveky. Žalm 125,2

Ján vo svojom videní píše: A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom. Zjavenie Jána 21,3


1.PETRA 1,13-21 :: MODLÍME SA ZA: SABINOV (ŠZ)