Zamyslenie na deň 21.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 2,12-17

„12 Píšem vám, deti, pretože sú vám odpustené hriechy pre Jeho meno. 13 Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali Toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, pretože ste zvíťazili nad zlostníkom. 14 Napísal som vám, deti, pretože ste poznali Otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali Toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. 15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. 16 Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. 17 Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“


Božie deti konajú Božiu vôľu. Apoštol Ján posolstvo Božieho slova adresuje všetkým: deťom – členom zboru, aby poznali, uverili a boli im odpustené hriechy; otcom – starším, ktorí nesú zodpovednosť za spoločenstvo, sú duchovne zrelí a vo viere pevní, aby poznali Toho, ktorý je od počiatku, Ježiša ako Božieho Syna; mládencom – nastupujúcej generácii, ktorí sú silní, slovo Božie zostáva v nich a zvíťazili nad zlostníkom, Satanom. Tí všetci sú nám príkladom. – – Božie svetlo svieti v živote nás všetkých. Smieme počuť Boží hlas, poznať pravdu. Dostaneme silu na zápas. Nebudeme lipnúť na tom, čo ponúka svet, svet hynie, aj jeho žiadosť. Svet, ako ľudské pokolenie, Boh miluje a na Jeho záchranu poslal Svojho Syna. No to, čo svet ponúka – žiadosť tela, očí a pýcha životanás odvádza od lásky k Otcovi. Telesná túžba nie je sama osebe zlá. Boh nám ju nedal, aby nás provokoval a potom nás pristihol pri čine. Hriešna prirodzenosť si žiada uspokojenie za cenu porušenia Božej vôle. Diabol útočí drzo a my musíme vedieť povedať pokušeniu „nie“! Očiam je na pohľad všeličo lákavé. Chamtivosť nám nie je cudzia, hoci Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme. Pýcha ničí pokoru, predchádza pádu, vedie do prázdnoty. To zo sveta je prchavé. Rozumieť Božej láske znamená odovzdať celý svoj život Ježišovi Kristovi, a tak napĺňať Božiu vôľu.
Autor: Vladimír Ferenčík
Pieseň: ES 540


Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, nech nás neopustí a nezavrhne. 1.Kráľov 8,57

Učeníci však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Marek 16,20


Marek 3,1-10(11-12) :: Modlíme sa za: Kalinovo (No)